NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Milieudefensie ziet kans voor groenere politiek na val kabinet

23 april 2012

Milieudefensie noemt de val van het kabinet een goede zaak voor natuur en milieu. “Dit kabinet zag natuur en milieu alleen als last voor het bedrijfsleven,” aldus Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie. “Het verhogen van de maximumsnelheden, het dwarsliggen in Brussel als het gaat om het aan banden leggen van de winning van extreem vervuilende teerzandolie en de extreme asfalteringsdrang van dit kabinet, het milieu moest steeds opnieuw het onderspit delven.” Vandaag dient minister-president Mark Rutte zijn ontslag in bij de koningin, melden verschillende media op basis van anonieme bronnen.

Volgens Milieudefensie is het van belang dat er weer naar de lange termijn gekeken wordt. “Dit kabinet heeft het verduurzamen van de economie op een achterstand gezet, het is de hoogste tijd die weer in te lopen,” aldus Berkhuizen.

Bezuinigingen Volgens Milieudefensie moet er voor bezuinigingen op de korte termijn vooral gekeken worden naar infrastructurele projecten. Berkhuizen: “Dit kabinet heeft gekozen voor dure cadeautjes voor de automobilist, die tijd is voorbij. Zo besparen we miljarden en behouden we het schaarse groen in Nederland.”

Van de plannen die in het Catshuis zijn gemaakt roept de milieuorganisatie de Kamer op het afschaffen van het belastingvoordeel op rode diesel, het verlagen van de kilometervergoeding en het verhogen van de btw-tarieven wel in te voeren. Berkhuizen: “Dit zijn bezuinigingen die uiteindelijk goed zijn voor mens en milieu en waarvoor een meerderheid in de Kamer te vinden moet zijn.” De Tweede Kamer is nu verantwoordelijk voor het maken van de begroting voor 2013.

Controversiële thema's Volgens de milieuorganisatie zijn er tal van belangrijke onderwerpen die controversieel moeten worden verklaard aangezien het aannemelijk is dat een ander kabinet op deze dossiers een andere koers zal varen.

Het gaat dan onder andere om omstreden thema's als de proefboringen naar schalie- en steenkoolgas en de aanleg van de dure Blankenburgtunnel door het schaarse groene gebied Midden-Delfland. De organisatie bepleit ook uitstel van de behandeling van de natuurwet en de herziening van het omgevingsrecht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet