NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Stadsrandgebieden belangrijk voor de natuur

17 april 2012

De natuur in de gebieden rond de stad is van belang voor ons allemaal. En het groen in de stadsranden kan een nog belangrijkere rol spelen voor de natuur dan nu al het geval is. Dit is één van de conclusies van de afgelopen Groene Peiler van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH).

Investeringen zijn nodig
Om de betekenis van de gebieden rond de stad voor de biodiversiteit te vergroten is een goede inrichting en een goed beheer onmisbaar. Uit de peiling bleek dat bijna negentig procent van de respondenten van mening is dat het Rijk en de provincie meer geld beschikbaar moet stellen. Opvallend is dat ruim zeventig procent van de ondervraagden vinden dat ook bedrijven moeten investeren in een groene woonomgeving voor hun werknemers. Dat er van de natuur in de buurt van steden veel gebruik wordt gemaakt, blijkt wel uit de antwoorden die men gaf op de vraag In hoeverre maken uw familie en vrienden gebruik van de natuur? Ruim zeventig procent van de mensen geeft aan dat de meeste mensen naar de nabije natuur gaan om te genieten van de flora en fauna en om te recreëren.

NMZH organiseert avond over natuur in de stadsranden
Om ervoor te zorgen dat er meer geld beschikbaar komt om te investeren in natuur, ziet men een grote rol weggelegd voor de bewoners van Zuid-Holland. Zij zullen zich samen sterk moeten maken in de richting van de overheid. Ook wil een groot gedeelte van de ondervraagden zelf actiever meehelpen aan het onderhouden en ontwikkelen van de natuur in de stadsranden. Om hier over van gedachten te wisselen organiseert de NMZH een serie bijeenkomsten voor de gebieden rond Den Haag. Op maandag 23 april is de eerste avond in Rijswijk.

Groene Peiler
De Groene Peiler is het online enquêtepanel van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Viermaal per jaar wordt er door de NMZH een peiling verstuurd. Aan de peiling “Natuur in de buurt van de stad?” hebben 206 Zuid-Hollandse bewoners meegedaan.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet