NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mobiele Natuur op de Floriade

5 apr 2012

Vandaag opent de Floriade in Venlo haar deuren. Grontmij komt samen met sterke partners met een eigentijds concept 'Mobiele Natuur' om natuur in de stad te stimuleren. Stagnerende ontwikkelingen in steden kunnen met dit concept optimaal worden benut om de natuur te versterken zonder hier groots in te investeren. Mobiele Natuur is een concept ontwikkeld door Grontmij, De Lage Landen, BSI bomenservice, MariŽlle Kok Landschapsachitect en Pieck en Rewinkel.

Meer natuur in de stad
Braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen die wachten op een definitieve bestemming zijn voor elk stadcentrum een probleem. Mede door de huidige financiŽle crisis neemt het aantal alleen maar toe en duurt het langer tot er een definitieve invulling komt. Dergelijke plekken zijn vaak een doorn in het oog en veroorzaken een negatieve uitstraling naar de omgeving. Tegelijkertijd is er in veel steden een gebrek aan groen en neemt het aantal dier- en plantensoorten nog steeds af.

Mobiele Natuur als oplossing
Mobiele Natuur is een concept dat braakliggende terreinen omtovert tot kleine natuurparadijsjes. Hierbij maken we gebruik van mobiele elementen waarin de aanwezigheid van diverse habitats groot is. Bijvoorbeeld een vlindertuin, moeras, een poel of zelfs een moestuin. Mobiele Natuur biedt een oplossing voor de ongebruikte terreinen en gebouwen in stadscentra. Hiermee roepen we de teruggang van de biodiversiteit een halt toe.

Wanneer het terrein of gebouw zijn definitieve inrichting krijgt, wordt de Mobiele Natuur niet vernietigd maar hergebruikt bij een ander braakliggend terrein of gebouw. Om het concept ook financieel duurzaam te maken wordt er gebruik gemaakt van een leaseconstructie. De eigenaar betaalt enkel voor de periode waarin de Mobiele Natuur op zijn terrein of gebouw aanwezig is. Het vergt geen grote investeringen en is flexibel inzetbaar.

De winst voor stad en eigenaar

∑ Economische meerwaarde (voorkomen van verpaupering);

∑ Aantrekkelijk verblijfsomgeving (decor voor sociale en economische activiteiten);

∑ Geen grote investering vooraf en achteraf geen desinvestering;

∑ Impuls voor de biodiversiteit (permanent effect);

∑ Bijdrage aan oplossing voor wateroverlast, hittestress en luchtkwaliteit;

∑ Verhoging draagvlak en waardering voor natuur.


Mobiele Natuur tijdens de Floriade
Een demoversie van de Mobiele Natuur is tijdens de Floriade 2012 te zien rond het paviljoen van de Rabobank, de RaboEarthwalk. De mobiele elementen worden op verschillende plekken en tijdens evenementen ingezet.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet