NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Eerste nieuwe natuur na natuurakkoord in Groningen

18 april 2012

De provincie Groningen investeert weer in nieuwe natuur, de eerste investering sinds 2010. Het gaat om € 1,3 miljoen voor 165 hectare in het natuurgebied Ellersinghuizerveld in Westerwolde. Het Ellersinghuizerveld biedt straks natuur met natte heide, een herstelde bosbeek en houtwallen. Ook komen er recreatiemogelijkheden zoals een wandelpad, een uitkijkplatform en een parkeerplaats. Verder komt er een berging van overtollig water uit landbouwgebieden.

Ellersinghuizerveld is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in Westerwolde. Het is het eerste project dat herstart wordt na het sluiten van het natuurakkoord tussen Rijk en provincies in maart 2012. Met dit akkoord is de provincie zelf verantwoordelijk voor de natuur. Provincies hebben wel veel minder budget beschikbaar. In 2010 zette het Rijk nieuwe investeringen met rijksgelden stop, waardoor veel projecten 1,5 jaar kwamen stil te liggen. Het project Ellersinghuizerveld ligt al sinds 2010 te wachten op uitvoering.

Investering
De provincie kiest ervoor het Ellersinghuizerveld als eerste aan te pakken omdat daar met relatief weinig middelen veel bereikt worden voor natuur, landschap en landbouw. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg: “De herstart van natuurprojecten is essentieel voor de natuur en de vitaliteit van het Groninger platteland.

Nu we minder geld beschikbaar hebben, is het extra belangrijk wat het rendement van onze investeringen is. In Ellersinghuizerveld kunnen we met relatief weinig middelen veel bereiken voor natuur, landschap en landbouw.” In het Groenmanifest hebben partijen in het landelijk gebied ook Ellersinghuizerveld benoemd als belangrijke plek om in te investeren. De provincie is met hen in gesprek over de verdere toekomst van het natuurbeleid.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet