NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Jongerenpartijen kiezen voor natuur

13 april 2012

De jongerenorganisaties van VVD en CDA willen dat de volledige Ecologische Hoofdstuctuur – het netwerk van aangesloten natuurgebieden – wordt afgemaakt. Hiervoor willen ze 300 miljoen euro beschikbaar stellen.

Dit staat in een eigen ‘Catshuisakkoord’ dat deze jongerenvertegenwoordigers van de coalitiepartijen samen met hun ‘collega’s’ van D66 en de ChristenUnie hebben opgesteld. In drie weken wisten ze het eens te worden over miljardenbezuinigingen. De plannen zijn 12 april voor het echte Catshuis in Den Haag gepresenteerd.

Afstand van kabinetsbeleid
In dit hervormings- en bezuinigingsakkoord nemen de jongeren nadrukkelijk afstand van het natuurbeleid van het kabinet. Ondanks de vele miljarden extra bezuinigingen kiezen zij ervoor om 300 miljoen euro meer te besteden aan natuur dan het kabinet doet. In dit alternatieve jongeren-Catshuisakkoord staat letterlijk: “De Ecologische Hoofdstructuur, eventueel vertraagd, wordt volledig uitgevoerd."

Te rigoureuze bezuinigingen
Natuurmonumenten begrijpt de noodzaak van bezuinigingen, maar vindt het kabinetsbeleid veel te rigoureus. Het kabinet bezuinigt 72 procent, decentraliseert het beleid naar de provincies en dwingt ze van bovenaf hun natuurambities te verlagen (via herijking van de Ecologische Hoofdstructuur). Onder aanvoering van staatssecretaris Bleker werkt het kabinet verder aan een nieuwe natuurwet die het beschermingsniveau van de Nederlandse natuur aantast.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet