NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijk en provincie investeren 60 miljoen in Waalweelde

16 april 2012

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Gelderland investeren beide 30 miljoen euro in het gebiedsontwikkelingsprogramma WaalWeelde. Met het gezamenlijke budget van 60 miljoen euro worden maatregelen langs de Waal uitgevoerd die de veiligheid, de waterkwaliteit, recreatie, de regionale economie en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Ook wordt er gewerkt aan het onderhoud van de uiterwaarden, zodat het water bij hoge rivierafvoeren goed kan doorstromen.

In WaalWeelde werken Rijk en regionale overheden, burgers, bedrijven en belangenorganisaties samen aan een veilige en mooie Waal. Daarvoor wordt in samenwerking met het Deltaprogramma ook gewerkt aan maatregelen die in de toekomst nodig zijn voor de waterveiligheid. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu): 'De samenwerking in WaalWeelde is vernieuwend. We bundelen onze krachten waardoor veiligheid, scheepvaart, waterkwaliteit, natuur en ruimtelijke inrichting verbeteren'.

Een van de projecten is de aanleg van nevengeulen in de Heesseltsche Uiterwaarden door Rijkswaterstaat waardoor de afvoercapaciteit, de waterkwaliteit en de natuur van de Waal verbeteren. Als de maatregel is uitgevoerd zal het gebied door de omwonende agrariërs worden beheerd. Daarnaast kan verder worden gewerkt aan projecten in de uiterwaarden van Hurwenen en Beuningen.

De provincie is als gebiedsregisseur het centrale aanspreekpunt voor gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij WaalWeelde. Gedeputeerde Verdaas: “Door de krachten en middelen te bundelen kunnen we de Waal nog veiliger en mooier maken. Dat is ook een economische impuls.” Door samenwerking en afstemming tussen opgaven die voortkomen uit rivierveiligheid, natuurbeleid en het stimuleren van de economie vergroot WaalWeelde de slagkracht van haar partners en kan er meer met minder.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet