NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Biodiversiteit komt op de agenda bij bedrijven

25 apr 2012

De verantwoordelijkheid voor de biodiversiteit wordt meer en meer een onderdeel van het bedrijfsleven. Bedrijven raken betrokken bij natuurbescherming en betalen vaker mee aan natuurbeheer in de buurt van hun productielocaties. Bij het verduurzamen van de productie speelt het onderwerp biodiversiteit nog vooral bij de directie. Op hun duurzaamheidsagenda krijgt het aandacht, maar bedrijven weten de voornemens op de werkvloer nog weinig handen en voeten te geven. Dat blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR.

Maatschappelijk draagvlak
Bedrijven hebben steeds beter in de gaten dat natuur en biodiversiteit ook in hun eigen belang is vanwege kostenbesparing, waarborgen van grondstoffen, versterken van de concurrentiepositie, en risico- en reputatiemanagement. Ook de ‘license to operate’, het maatschappelijk draagvlak voor de bedrijven, speelt daarin een rol.

Duidelijke spelregels
Toch kan er nog veel meer gebeuren, constateren de onderzoekers op basis van een groot aantal interviews met bestuurders uit het bedrijfsleven. Want het schiet vaak nog niet zo op met de daadwerkelijke implementatie van de groene voornemens. Bij de meeste bedrijven is er een kleine afdeling maatschappelijk verantwoord ondernemen of een duurzaamheidsmanager die direct onder een afdeling ‘corporate affairs’ valt. Deze ontwikkelt een strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en indicatoren om resultaten te meten. Samen met de afdeling communicatie rapporteert deze over duurzaamheid, onder andere via het jaarverslag. Maar daar blijft het in meer of mindere mate bij. De meeste bedrijven erkennen dus het belang van biodiversiteit en het onderwerp is op hun agenda gekomen maar hebben echter nog niet duidelijk voor ogen hoe biodiversiteit in hun plannen een rol kan gaan spelen. Ze vinden dat daar dan ook een taak ligt voor de overheid: de overheid zou een kader moeten bieden met duidelijke spelregels dat voorlopers beloont en achterblijvers erbij probeert te betrekken.

Concrete acties
De onderzoekers concluderen daarom ook dat voorlopig de overheid en maatschappelijke organisaties nodig blijven om bedrijven te stimuleren om de goede beleidsvoornemens ook daadwerkelijk om te zetten in concrete acties en nieuwe productieprocessen.

Meer informatie:
WOt-paper 15. Overbeek, M.M.M., B. Harms & S.W.K. van den Burg (2012). Biodiversiteit leeft nog vooral bij de directie van bedrijven. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet