NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grondwaterwinning leidt komende jaren tot zeespiegelstijging

14 mei 2012

Het onttrekken van grondwater dreigt de komende jaren een voorname oorzaak te worden van de zeespiegelstijging. De bijdrage aan de stijging van de zeespiegel wordt vergelijkbaar met het afsmelten van gletsjers in berggebieden. Dat is een van de conclusies van een onderzoek uitgevoerd door een team van wetenschappers onder leiding van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in Geophysical Research Letters.

Wanneer grondwater naar boven gepompt wordt voor irrigatie-, drinkwater- en industriŽle doeleinden, vloeit dit niet zomaar weer terug de grond in. Het verdampt ook en stroomt weg door rivieren en kanalen die uiteindelijk in zee uitmonden. Al dit water, zo rekent het onderzoek voor, zal in 2050 verantwoordelijk zijn voor een jaarlijkse zeespiegelstijging van ongeveer 0,8 millimeter.

Zeespiegelstijging

Buitensporige grondwaterwinning dreigt spoedig een voorname oorzaak te worden van de zeespiegelstijging, zegt Yoshihide Wada, verbonden aan de Universiteit Utrecht en hoofdauteur van het onderzoek. De bijdrage van grondwater aan de zeespiegelstijging de komende decennia zal naar verwachting even groot worden als die van smeltende gletsjers en ijskappen buiten Groenland en het Zuidpoolgebied.

Stuwmeren
Ons onderzoek laat zien dat er vanaf de jaren negentig meer grondwater werd gewonnen en minder waterreservoirs werden gebouwd, wat bijdraagt aan de zeespiegelstijging. Door ontbossing en het drogen van wetlands, komt hier nog eens 0,05 mm zeespiegelstijging per jaar bij, aldus Rens van Beek, verbonden aan de Universiteit Utrecht en een van de medeauteurs. Tussen ongeveer 1970 en 1990 werd de zeespiegelstijging, die door grondwaterwinning werd veroorzaakt, juist tegengegaan door de bouw van dammen. Daardoor bleef het water in reservoirs zitten in plaats van naar zee te stromen. Sinds 1990 worden er veel minder dammen gebouwd.

IPCC-rapport aanpassen
Het meest recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties in 2007 richtte zich op de gevolgen voor de zeespiegelstijging van smeltend landijs, waaronder gletsjers en ijskappen, aldus Marc Bierkens, verbonden aan de Universiteit Utrecht en de leider van het onderzoeksteam. De toekomstige bijdrage van andere bronnen van water op aarde, zoals grondwater, reservoirs, wetlands enzovoort, zijn hierin niet meegenomen omdat de auteurs van dat rapport dachten dat de voorspellingen voor die bronnen te onnauwkeurig waren. Ook gingen ze er van uit dat de positieve en negatieve bijdragen van grondwaterwinning en opslag in reservoirs tegen elkaar weggestreept konden worden. Dit blijkt dus niet het geval.

Publicatie
Y. Wada, L.P.H. van Beek, F.C.S. Weiland, B.F. Chao, Y.H. Wu, and M.F.P. Bierkens (2012), Past and future contribution of global groundwater depletion to sea-level rise, Geophysical Research Letter, 39, L09402, doi:10.1029/2012GL051230.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet