NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groningen: Meerstad groen met minder natuur

15 mei 2012

De ecologische hoofdstructuur tussen het Zuidlaardermeer en Midden Groningen kan aangelegd worden. Ook nu de ambities voor Meerstad zijn bijgesteld, is het mogelijk 250 hectare EHS in te richten. De provincie wil snel starten. In de zomer van 2013 moet het inrichtingsplan klaar zijn. In Meerstad is steeds gekozen voor evenveel groen (natuur) als rood (huizen). Gedeputeerde Van der Ploeg: “We willen in Meerstad meer dan gewoon mooie natuur, het wordt een duurzaam functionerend deel van de ecologische hoogstructuur. Dit kan met minder hectares nu we minder woningen bouwen, de verhouding blijft gelijk.” Rond de 250 ha EHS wordt ingericht, in plaats van de oorspronkelijke 395 ha. Het gaat om natuur buiten het zogenaamde exploitatiegebied van Meerstad.

Invulling EHS
De EHS bij Meerstad verbindt de natuurgebieden Zuidlaardermeer (Natura 2000 gebied) en Midden Groningen. Dieren als de otter en de bever kunnen straks rondtrekken. De wettelijk beschermde heikikker krijgt een nieuw leefgebied. Door enkele percelen toe te voegen aan bestaande natuurgebieden verbetert de waterhuishouding en is nog minimaal beheer nodig. Het belang van deze natuurontwikkeling wordt onderschreven door meerdere partijen in het landelijk gebied.

De gebiedscommissies Meerstad (ten noorden van A7) en Westerbroek (ten zuiden van A7) hebben de afgelopen jaren plannen gemaakt. Nu er minder geld en grond is, zullen nog enkele scherpe keuzes volgen. Medio 2013 moet het concept inrichtingsplan klaar zijn, gebaseerd op de eerder door PS besproken tracékeuze.

Landbouw
In het project hebben betrokken agrarische bedrijven de mogelijkheid om hun verkaveling te verbeteren. Afspraken hierover zijn maatwerk; de provincie heeft het vertrouwen de lopende gesprekken op een goede manier af te kunnen ronden. Natuur is sinds dit jaar een verantwoordelijkheid van de provincie Groningen. Samen met partners in het landelijk gebied maken wij ons sterk voor de natuur en een vitaal platteland. De ontwikkelingen in het landelijk gebied hebben te lang stilgelegen. Wij herstarten projecten waar mogelijk. Ook kijken we hoe we natuur verder kunnen uitbreiden en in de toekomst mooi kunnen houden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet