NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

IPO-Jaarverslag interprovinciale milieuprojecten 2011

7 mei 2012

De provincies werken in interprovinciaal verband al sinds 1990 samen aan de uitvoering van het milieubeleid. Er zijn sinds die tijd veel interprovinciale milieuprojecten uitgevoerd. Het zijn projecten die de interprovinciale samenwerking op milieugebied hebben versterkt.

Net als in de vorige jaren, hebben de milieuprojecten, die in 2011 zijn uitgevoerd, goede resultaten opgeleverd. In het Jaarverslag PRISMA 2011 staan de resultaten beschreven van 18 projecten. De projecten hebben betrekking op de milieuthema’s: energie en klimaat, geluid, biodiversiteit, informeren van burgers, duurzame ontwikkeling, vergunningverlening en handhaving en Europees milieubeleid. Het PRISMA jaarverslag 2011 kunt u hieronder downloaden. Ook de eindrapporten van de verschillende projecten zijn op de IPO-site te downloaden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet