NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Start aanleg natuurrif in Markermeer

2 mei 2012

Rijkswaterstaat is deze maand begonnen met de aanleg van een tijdelijk natuurrif in het Markermeer. Dit natuurrif bestaat uit betonnen 'rifballen', en is een proef waarmee wordt gekeken hoe de waterkwaliteit in het Markermeer kan worden verbeterd.

Het natuurrif is een innovatieve herstelmaatregel die is ontwikkeld door ecologisch onderzoeksbureau Waardenburg. Op de rifballen die een doorsnede van een meter hebben, kunnen driehoeksmosselen groeien. De mosselen filteren algen en ander zwevend stof uit het water.

Doorzicht
Verwacht wordt dat het doorzicht rond de rifballen toeneemt. Het natuurrif omvat 75 ballen en komt te liggen in het Markermeer nabij de Houtribdijk. Het gebied is 30 bij 40 meter groot en ligt buiten de reguliere vaarroutes voor de beroeps- en recreatievaart . Het is afgezet met boeien die het verboden gebied afbakenen. Tot eind 2014 wordt gemeten wat de effecten van het natuurrif zijn op het slibgehalte. Daarna worden de rifballen weer verwijderd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet