NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe walvisreservaten in Caribisch gebied

8 juni 2012

Nederland gaat voor het einde van 2012 een zeezoogdierenreservaat voor walvissen- en dolfijnen in stellen in de Nederlandse Caribische wateren. Dit is een van de uitkomsten tijdens een bijeenkomst met de buurlanden (Frankrijk, Verenigde Staten, Dominicaanse Republiek en Venezuela) van de Nederlandse eilanden in het Caribische gebied over de samenwerking van walvisreservaten.

Onderzoek met onderwatermicrofoons
Ook hebben de deelnemers afgesproken om de mogelijkheden na te gaan voor het opzetten van een regionaal netwerk van onderwater microfoons. Hiermee kunnen geluiden die geproduceerd worden door walvissen en dolfijnen in kaart worden gebracht en kan het geluidsoverlast van onder andere schepen, speedboten worden geregistreerd. Geluidsoverlast van schepen en speedboten verstoort de mogelijkheden voor de walvissen om met elkaar de communiceren. De geluidsapparatuur maak het ook op verantwoorde wijze mogelijk om de walvissen waarneembaar te maken voor toeristen.

Surveys
Het Franse ‘Agoa’ zeezoogdierenreservaat en de Nederlandse Caribische Eilanden deden al onderzoek naar de zeezoogdieren rond de Franse en Nederlandse bovenwindse eilanden. Deze samenwerking wordt voortgezet. Zo worden er gezamenlijke surveys uitgevoerd waarbij een groep onderzoekers gestructureerd observeren waar de walvisachtigen, zoals bultruggen, potvissen en orka’s, voorkomen en met welk aantal ze zijn.

Zeezoogdieren actieplan
De bijeenkomst, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) had op 4 en 5 juni plaats op St. Maarten. Doel van de bijeenkomst was het ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven en programma’s voor onderzoek en bescherming van walvissen en dolfijnen. Het initiatief sluit aan op zeezoogdieren actieplan van de United Nations Environment Programme (UNEP).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet