NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Terugkeer van de grauwe gors

7 juni 2012

Het prachtige geluid van de grauwe gors was in Nederland al jaren nauwelijks meer te horen. Tot er vorig jaar in Groningen onverwacht enkele broedende paartjes werden ontdekt. Reden voor Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) en Vogelbescherming Nederland om direct in actie te komen.

Op 19 mei werd in Oost-Groningen een speciaal gebied geopend dat de grauwe gors nieuwe kansen moet geven in Nederland.

Verrassing in 2011
Grauwe gorzen komen al ongeveer twintig jaar niet meer als regelmatige broedvogel voor in Groningen, en staan op het punt van uitsterven in Nederland. En dat terwijl er rond 1975 nog meer dan duizend broedparen in ons land waren. Verrassend was het daarom dat er in 2011 ineens een aantal vogels gezien werd in een akkerbouwgebied in Oost-Groningen; ze kwamen hier ook nog tot broeden! Er zijn verschillende legsels gevonden en een aantal vogels is voorzien van kleurringen.

Grauwe gorzen-project viel in de prijzen
Toen de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen voor de Agrarisch Natuurbeheerprijsvraag van Vogelbescherming een grauwe gorzen-project indiende om het broedbiotoop te verbeteren, was de jury dan ook snel overtuigd. De ANOG won in februari de hoofdprijs De Bronzen Grutto en daarmee een bedrag van € 15.000.

Opening en onthulling informatiebord
Vanaf dat moment ging het snel. Bij het dorp Meeden werden hagen en akkerranden aangelegd in de hoop het gebied nóg aantrekkelijker te maken voor de grauwe gorzen. Op 19 mei werd het gebied geopend.

De ANOG werkt in dit project samen met de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief. Verder ondersteunen de gemeente Menterwolde en het Waterschap Hunze en Aa’s dit project. Tijdens de openingsceremonie hielden de voorzitter van de ANOG, wethouder Siersema en gedeputeerde Van der Ploeg enthousiaste toespraken. Vervolgens is een informatiebord onthuld over het project.

Voorbeeldproject
Het onthullen van het bord en het aanplanten van hagen in de berm is een eerste stap. Maar om de grauwe gors echt een kans te geven in Nederland is er natuurlijk meer nodig. We hopen dan ook dat dit voorbeeldproject veel navolging zal krijgen en uiteraard dat de grauwe gors deze plekken ook weet te vinden en op waarde te schatten.

Locatie
Het nieuwe grauwe gorzen-gebied bevindt zich aan de doodlopende Zevenwoldsterweg. In het dorp Meeden, bij boomkwekerij Joling, Hereweg 216, naar het noorden afslaan.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet