NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen beroep tegen rijk, maar wel op Lenteakkoord

6 juni 2012

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland gaan niet in hoger beroep tegen het rijk in de zaak over het OostvaardersWold. Het draagvlak bij Provinciale Staten (PS) voor het instellen van zo’n beroep tegen de ILG-beschikking (Investeringsbudget Landelijk Gebied) is onvoldoende. Voor nieuwe ontwikkelingen doen ze een beroep op gelden uit het Lenteakkoord.

Tijdens de consultatie in PS op 30 mei bleek GS dat het draagvlak voor het instellen van een hoger beroep tegen de ILG-beschikking klein was. Het gaat om een uitspraak in maart van de rechtbank Zwolle-Lelystad over een ILG-bestuursovereenkomst tussen het rijk en Flevoland.

Lenteakkoord
GS richten zich nu op het onlangs verschenen Lenteakkoord. Dit bevat immers een hoofdstuk met de titel 'afronden en inrichten robuuste natuurgebieden'. Volgens dit hoofdstuk komen extra middelen beschikbaar voor geļntegreerde gebiedsgerichte natuurontwikkeling. Een voorwaarde is dat de verwezenlijking samen met ondernemers en burgers wordt opgepakt.

Criteria
Bij de verdeling van de middelen uit het Lenteakkoord gelden de volgende criteria: snelle realisatie, grote ecologische waarde; relevantie in kader realisatie EHS; aansprekende gebieden; behoorlijke schaalgrootte en er is cofinanciering van andere partijen.

Open planproces
Het college stelt vast dat deze regeling een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren voor het te starten open planproces en besluit daarom een aanvraag voor te bereiden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet