NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeearendjong Oostvaardersplassen geringd

8 juni 2012

De zeearenden (Haliaeetus albicilla) uit natuurgebied de Oostvaardersplassen hebben voor het zevende jaar met succes gebroed. Er zit dit jaar één jong in het kolossale nest. Staatsbosbeheer heeft vrijdagmorgen de jonge zeearend geringd. In 2008 en 2011 waren er twee jongen in het nest, dus er zijn inmiddels negen jonge zeearenden in de Oostvaardersplassen, natuurgebied tussen Almere en Lelystad, uit het ei gekropen. Sinds 2006 broedt de zeearend weer in Nederland, na een afwezigheid van eeuwen. Inmiddels zijn er vier plekken in Nederland waar de zeearend broedt, naast de Oostvaardersplassen broeden er zeearenden in het Lauwersmeer, de Biesbosch en het Roggebotsebos in Flevoland.

Groot jong
Het jong weegt maar liefst 4,3 kilo. De vleugellengte bleek 39,5 cm. Het is waarschijnlijk een vrouwtje. De vogel is in uitstekende gezondheid. Het jong werd geringd, en uitgebreid onderzocht. Vogels worden geringd om meer informatie te krijgen over verspreiding, vestiging en leeftijd.

Nieuw nest
Dit jaar leek het er even op dat het mis zou gaan. Half maart zakten de zeearenden door hun kolossale nest. Maar er werd snel een nieuw nest gebouwd en weer verder gebroed.
Het nest ligt middenin het moerasgedeelte van de Oostvaardersplassen. Het is een stevig nest met een diameter van 1,35 m aan de bovenkant, gemeten van noord naar zuid. De diameter van het nest van oost naar west is kleiner, namelijk 1,50 meter. De diepte van het nest is 1,10 meter. Het nest is gebouwd op 3,60 meter hoogte in een oude wilg.

Gans op het menu
De boswachters van Staatsbosbeheer moesten een zware tocht door het moeras maken om bij het nest te komen. Vervolgens klom een boswachter in de boom en werd het jong naar beneden gehaald. In het nest werd restafval van de aangevoerde prooien gevonden. Er werden vooral resten gevonden van grauwe ganzen en meerkoeten. Ook karpers en eenden hebben op het menu gestaan. Het jong werd ondertussen gewogen, gemeten en geringd en daarna weer teruggezet in het nest. Uit ervaring van buitenlandse deskundigen weten we dat een zeearendjong geen hinder ondervindt van het ringen.

Ringen
Het jongen is van een goed herkenbare kleurring voorzien. Om de linkerpoot kreeg het jong een ring met de code AYA4Y2. Om de rechterpoot zit een oranje ring, een zogenaamde landsring. Vogelaars met goede verrekijkers en telescopen zullen er geen moeite mee hebben om deze ring af te lezen. Door het doorgeven van waarnemingen wordt meer inzicht verkregen in de verspreiding van deze bijzondere roofvogel.

Brongebied
De Oostvaardersplassen is een belangrijk brongebied voor vogels. De term brongebied wil zeggen dat de eerste broedgevallen in de Oostvaardersplassen waren en vanuit daar verder zijn uitgevlogen en gaan broeden over het hele land. Dat geldt voor de grote zilverreiger, baardmannetje, bruine kiekendief en de zeearend.

RTL Nieuws
Vanavond in het RTL Nieuws van 19.30 een reportage over Oostvaarderplassen, de film. Momenteel wordt er in de Oostvaardersplassen opnamen voor een grote natuurfilm gemaakt. De film is in de herfst van 2013 in Nederlandse bioscopen te zien. Zie ook www.denieuwewildernis.nl


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet