NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Juiste prioriteiten voor de natuur in Lenteakkoord

25 mei 2012

Natuurmonumenten en De12Landschappen zijn blij met de wijze waarop de vijf partijen van het Lenteakkoord hun plannen met de natuur hebben uitgewerkt. Nijpende tekorten op het natuurbeheer worden teruggedraaid. Het realiseren van het nationale netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), krijgt een flinke impuls. Daarmee stellen de partijen de juiste prioriteiten.

Vooral verheugend is dat het kabinet het extra geld voor natuur meerjarig in de boeken schrijft. Natuurmonumenten en De12Landschappen hebben hiervoor gepleit sinds de vaststelling van het Lenteakkoord, dat aanvankelijk alleen 2013 betrof. Met deze terechte lange-termijninterpretatie ontstaat perspectief op een ambitieus, onderbouwd natuurbeleid waarmee we een tijd vooruit kunnen.

Aanbevelingen serieus genomen
Samen met andere partners in het landelijk gebied, zoals LTO Nederland en de ANWB, hebben Natuurmonumenten en De12Landschappen half mei aanbevelingen gedaan voor een goede besteding van de 200 miljoen euro uit het Lenteakkoord. Duidelijk is dat de partijen dit uiterst serieus hebben genomen.

Zo is er eindelijk een oplossing voor de veel gebruikte recreatiegebieden rond steden, zoals Haarzuilens bij Utrecht, die alle overheidssteun dreigden te verliezen. Ook komt er meer geld voor toezichthouders in de natuur, zodat bijvoorbeeld stroperij en illegale afvaldumping harder kunnen worden bestreden. Opvallend goed nieuws is dat er geld komt voor waardevolle landschappen, die niet perse als hardcore natuur aangemerkt kunnen worden.

Bezuinigingen niet volledig van tafel
Natuurmonumenten en De12Landschappen benadrukken dat het Lenteakkoord de bezuinigingen van Bleker niet volledig terugdraait. Zeker na 2014 dreigen nog steeds tekorten te ontstaan in het beheer en de verbetering van de natuur.

De natuurorganisaties blijven zich daarom de komende tijd inzetten om politieke partijen te doordringen van de noodzaak voor het volledig realiseren van de EHS. In dat streven vormt het Lenteakkoord een welkome, significante stap vooruit.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet