NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Start aanleg natuurrif Markermeer

22 mei 2012

Rijkswaterstaat en ecologisch onderzoekbureau Waardenburg starten op woensdag 23 mei met de aanleg van een tijdelijk natuurrif in het Markermeer. Het natuurrif, dat bestaat uit betonnen 'rifballen', is een proef waarmee wordt gekeken hoe de ecologische waterkwaliteit in het Markermeer verbeterd kan worden.

De proef is onderdeel van het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer – IJmeer (NMIJ). Hierin onderzoekt Rijkswaterstaat maatregelen die de ecologische kwaliteit van het Markermeer en IJmeer duurzaam verbeteren. Om de kwaliteit te verbeteren is het bijvoorbeeld nodig dat het doorzicht van het water toeneemt.

Het natuurrif is een innovatieve herstelmaatregel en ontwikkeld door Bureau Waardenburg. Op de rifballen, met een diameter van circa 1 meter, kunnen driehoeksmosselen groeien. De mosselen filteren algen en ander zwevend stof uit het water. Verwacht wordt dat het doorzicht rond de rifballen daardoor toeneemt. Heldere omstandigheden maken groei van waterplanten mogelijk. Verder bieden de rifballen beschutting aan jonge vis.

Tot eind 2014 wordt gemeten wat de effecten van het natuurrif is op de waterkwaliteit. Daarna worden de rifballen weer verwijderd.

Goed zichtbaar
Het natuurrif ligt nabij het oostelijk deel van de Houtribdijk in een proefgebied van 30 bij 40 meter op een diepte van 4 meter. Het gebied ligt buiten de reguliere vaarroutes voor de beroeps- en recreatievaart en is herkenbaar afgezet met markeringsboeien.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet