NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Knapen over Rio+20: minder dan gehoopt, meer dan verwacht

20 juni 2012

De VN-duurzaamheidstop Rio+20 heeft minder opgeleverd dan Nederland had gehoopt, maar meer dan werd verwacht. Dat zei staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken woensdag na aankomst in de Braziliaanse stad.

De staatssecretaris is daar als hoofd van de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden. Knapen hoopte op concrete doelstellingen en harde deadlines over het 'vergroenen van de economie'. De staatssecretaris: 'Dat is niet gelukt. Maar er is tegelijkertijd ook meer bereikt dan verwacht. Voor het eerst in de geschiedenis hebben de overheden op een VN-top duurzame ontwikkeling benoemd en erkend als een hoofddoelstelling. Er ligt nu een ambitie die we concreet moeten vormgeven.'

De aandacht die de private sector en het maatschappelijk middenveld krijgt, is ook meer dan Knapen had verwacht. 'Voor het eerst staat in een VN-document dat het bedrijfsleven een belangrijke voortrekkersrol speelt. De Verenigde Naties hebben hun aarzeling ten opzichte van de private sector laten varen.' Nederlandse multinationals als Unilever, Nobel en DSM lopen daarbij harder dan veel regeringen, zo bleek tijdens de bedrijfslevenbijeenkomst in Rio.

Knapen: 'Er is gewezen op de betekenis van een type accountancy dat duurzaamheidsaspecten meeneemt in de verslaglegging van bedrijven. De directeur van Puma vertelde hoe dat bedrijf in zijn jaarverslag alle duurzaamheidsaspecten kenbaar maakt. Dit en vele andere voorbeelden die hier aan de orde komen, moeten anderen inspireren.'

Daarnaast is besloten dat er wereldwijde duurzaamheidsdoelen moeten komen en dat het VN-systeem hiervoor moet worden versterkt.

In Rio zijn regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de hele wereld bijeen om te praten over duurzaamheid. Twintig jaar na de eerste grote VN-top over duurzaamheid was het niet de bedoeling om een nieuw verdrag te sluiten, maar om een agenda te zetten voor de toekomst. Naar verwachting zal de wereldbevolking in 2050 doorgroeien van 7 naar 9 miljard mensen. 'Beter met de aarde omgaan is geen luxe, maar bittere noodzaak. Als iedereen nu al dezelfde levensstandaard zou hebben als de gemiddelde westerse wereldbewoner, dan zouden we nu al 3 aardes nodig hebben,' aldus Knapen. 'De kracht van Rio+20 is dat we een klimaat, een mindset, creëren waarin de ambities van al die deelnemers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden die hier aanwezig zijn, zullen gedijen. Twintig jaar geleden zijn ook nieuwe agenda's gezet, inmiddels zijn termen als duurzaamheid gemeengoed geworden.'

De Nederlandse Koninkrijksdelegatie onder leiding van staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken bestaat onder meer uit staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu en de premiers van Aruba en Sint Maarten. Namens het maatschappelijke middenveld is voorzitter Louise Fresco van het Nationaal Platform Rio+20 afgevaardigd. Tevens zijn vertegenwoordigers van vrouwen- en jongerenorganisaties als adviseur lid van de delegatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet