NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Regio Groningen-Assen investeert vier miljoen in natuur en landschap

7 juni 2012

Regio Groningen-Assen investeert in 2012 vier miljoen euro in natuur en landschap. Dit bedrag gaat naar vijftien bijzondere projecten, die de recreatieve mogelijkheden en landschappelijke kwaliteiten van het gebied versterken. Zo dragen zij bij om van onze regio het mooiste woon-werklandschap van Nederland te maken. Naast Regio Groningen-Assen financieren ook andere partijen mee, wat een totaalinvestering in natuur en landschap oplevert van dertien miljoen euro.

Het scherpe contrast tussen stad en het omliggende land is kenmerkend voor de regio Groningen-Assen: rust en ruimte grenzen aan dynamische steden. De projecten die in 2012 van start gaan zijn ondermeer gericht op versterking van de recreatieve infrastructuur: het publiek moet het landschap meer kunnen beleven, stad en land worden dichter bij elkaar gebracht. Zo worden in het nieuwe natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden, ten zuiden van de stad Groningen,: een bijzondere uitkijktoren, nieuwe fiets- en wandelpaden en een fietsbrug gerealiseerd.

Wandel- en fietspaden komen er ook in natuurontwikkelingsgebied Dannemeer (Midden-Groningen). Bovendien wordt hier een ontbrekende schakel van een TRAP-route aangelegd. Deze route brengt de bezoeker in contact met archeologische monumenten in het gebied.

Andere projecten zetten in op het herstel van verdwenen of aangetaste landschaps- en cultuurhistorische elementen: de gemeente Noordenveld herstelt een aantal beeldbepalende brinken en de eendenkooi van rijksmonument Huis te Glimmen wordt hersteld en toegankelijk gemaakt. Ook landgoederengordel Noord-Drenthe krijgt een kwaliteitsimpuls. Samen met de landgoedeigenaren, gemeente Tynaarlo en provincie Drenthe heeft de Regio een uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan moet er voor zorgen dat de oorspronkelijke samenhang van de gordel en de cultuurhistorische waarden niet verloren gaan.

Binnen de regionale samenwerking van Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert het programma Regiopark projecten op het gebied van landschap, natuur en recreatief gebruik. Dit doet zij in nauwe samenwerking met alle partners en stakeholders, zoals terreinbeheerders en waterschappen. Met de vijftien projecten die dit jaar starten, worden de unieke kwaliteiten van de regio verder uitgedragen en het mooiste woon-werklandschap onder de aandacht gebracht van (toekomstige) bewoners en bezoekers.

Klik hier voor een volledig overzicht van de projecten


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet