NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Andere manier van samen werken aan natuur

15 juni 2012

In de onlangs vastgestelde Beleidsuitwerking Natuur en Landschap beschrijft de provincie Gelderland haar natuurbeleid. Daarin staat een nieuwe vorm van partnerschap centraal. Het uitwerken van ideeŽn in concrete plannen is voortaan de verantwoordelijkheid van iedere partner, zowel van particulieren als van organisaties en andere overheden.

Kinderen steken zelf de handen uit de mouwen voor de natuur: boomplantdag; bron provincie GelderlandOmdat de aard van samenwerking tussen de provincie en haar partners daarmee wezenlijk verandert, sluit de provincie eind juni haar regiobureaus.

Mens en natuur
Natuur en landschap zijn het kapitaal van Gelderland. Het gaat in het nieuwe beleid niet alleen om de kwantiteit, maar meer nog om de kwaliteit. Het nieuwe beleid gaat om verbinding van natuur (afmaken van de ecologische hoofdstructuur) ťn het versterken van de relatie tussen mens en zijn natuurlijke omgeving. Het bevat daarom drie pijlers:

zorgvuldig omgaan met natuur en landschap: ontwikkelen en beheren van natuur

maatschappelijke betrokkenheid: groene dialoog en benutten van kennis

de ambities met natuur en landschap realistisch en betaalbaar houden: tempo omhoog en meer verantwoordelijkheid bij de partners

Samenwerken
Het beleid is tot stand gekomen in samenspraak met alle natuur- en landbouworganisaties, waterschappen en gemeenten. Ook voor de uitvoering van het nieuwe beleid blijft samenwerking een sleutelwoord. Voor allerlei organisaties, gemeenten en inwoners is daarbij een belangrijke rol weggelegd. De inzet van inwoners en organisaties in Gelderland moet leiden tot een betaalbaar, goed en gedragen natuurbeheer.

Nieuwe manier van werken
De provincie zet een fors tempo in om in 2025 klaar te zijn. Dit betekent dat al in 2012 minimaal 200 hectare functieverandering en 300 hectare inrichting gerealiseerd moet worden. Lopende projecten worden afgemaakt en belemmeringen weggehaald. Dit stelt de partners in staat nieuwe prestaties te leveren. Daarvoor is het nodig dat zij voortaan zelf hun ideeŽn omzetten in uitvoeringsprojecten. De eerste slag is daarbij een business case die aantoont dat een project haalbaar is en in concrete stappen kan worden uitgewerkt. Aan de hand van de business case geeft de provincie aan wat haar bijdrage is. En daarmee kan een partner aan de slag. De provincie denkt dit jaar al met een aantal pilots te kunnen starten.

Sluiting regiobureaus
Deze nieuwe manier van werken houdt in dat de rol van de provincie is veranderd. Tot nu toe had de provincie drie regiobureaus waar ideeŽn werden omgezet in concrete plannen met financiering. Met de nieuwe manier van werken kunnen nu overal dit soort plannen ontstaan. Ook op uw kantoor! Want de rol om ideeŽn verder te brengen ligt bij u. De provincie sluit met ingang van eind juni drie regiobureaus, in Apeldoorn, Elst en Zelhem. In het Streekhuus in Zelhem blijft de provincie Gelderland aanwezig in het kader van het regiogericht werken.

Uw nieuwe contactadres: afdeling Natuur en Leefomgeving
Heeft u vragen over de nieuwe manier van werken van de provincie of wilt u uw project bespreken met de provincie? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Natuur en Leefomgeving,

Charlotte Hengeveld
Telefoon: (026) 359 86 90
E-mail: c.hengeveld@gelderland.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet