NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe keversoort in Nederland

17 juni 2012

Nederland is een nieuwe diersoort rijker: de vermiljoenkever. Het felrode insect is ontdekt in een natuurgebied van Staatsbosbeheer, in de buurt van Eindhoven. Dat is vanochtend bekend gemaakt in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. De kever is volgens Naturalis nooit eerder aangetroffen in Nederland of België en is zeer zeldzaam in de rest van Europa.

Dré Teunissen en Cor Vendrig, twee leden van de Nederlandse Entomologische Vereniging, troffen de dieren in januari aan achter de schors van twee eiken. De larven leven van afbrekend hout achter schors, maar ze voeden zich waarschijnlijk ook met andere houtbewonende insecten.

De kever, met als wetenschappelijke naam Cucujus cinnaberinus, is in Europa zeldzaam en via de Habitatrichtlijn beschermd. Dit betekent dat Nederland de soort strikt moet beschermen door een aantal verboden in te stellen op onder meer vangen en op het verstoren van voortplantings- of rustplaatsen. Als de soort zich hier voor langere tijd handhaaft, zullen in de toekomst beschermde gebieden voor de soort moeten worden aangewezen.

De vermiljoenkever is één tot anderhalve cm groot en sterk afgeplat. Het grootste deel van het lichaam is felrood (vandaar de naam vermiljoenkever), terwijl de poten, de sprieten en bovenkaken zwart zijn. Ze lijken wel wat op vuurkevers, maar ze hebben opvallende brede wangen, waardoor de kop de vorm van een hartje heeft.

De soort heeft de kern van zijn verspreidingsgebied in Hongarije. Van daaruit heeft de vermiljoenkever zich richting het noordwesten verspreid, maar niet verder dan Beieren en Baden-Württemberg, aldus Dré Teunissen in Vroege Vogels. Nu treffen we hem dus ineens 700 kilometer verderop aan. Hoe hij hier terechtgekomen is, is ons ook een raadsel.

De ontdekking wordt beschreven in het augustusnummer van het wetenschappelijk tijdschrift Entomologische Berichten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet