NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Wijers: ondernemerschap en samenwerking in natuursector leidend

6 juni 2012

Hans Wijers vindt dat Natuurmonumenten de band met het publiek moet versterken. Daarnaast moet de organisatie het ondernemerschap omarmen. ,,Natuur als groene groeimotor'', onderstreepte hij donderdag tijdens het zogeheten Voorjaarsforum in Amsterdam. Hij trad daar voor het eerst naar buiten als voorzitter van Natuurmonumenten, met 730.000 leden de grootste zelfstandige natuurorganisatie van Nederland.

Programma Voorjaarsforum 2012
Wijers, in november vorig jaar benoemd als opvolger van Cees Veerman, ontvouwde zijn toekomstvisie op de natuurontwikkeling in Nederland en de samenwerking tussen de verschillende natuurorganisaties. Aansluitend vond een debat plaats met CDA-gedeputeerde Utrecht Bart Krol, landelijk voorzitter van de jonge liberale JOVD Bram Dirkx, Inge Brakman die voorzitter is van de raad van toezicht van Staatsbosbeheer en Pascal ten Have als voorzitter van de studentenvakbond LSVb. Algemeen directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten sloot het drukbezochte forum af.

Ondernemerschap & samenwerking
Wijers onderstreepte in zijn speech drie punten. Prioriteit voor Natuurmonumenten en andere natuurbeschermers is de kloof dichten tussen het publiek en beleidsmakers. ,,We moeten terug naar onze roots. Daarmee is Natuurmonumenten begonnen in 1905 bij haar oprichting, op die weg moeten we verder." Uit efficiency oogpunt zal daarnaast gezocht moeten worden naar nauwere samenwerking tussen groene organisaties. ,,Zo kunnen we gezamenlijk meer natuurrendement per euro genereren. Natuurmonumenten moet als nationale, onafhankelijke vereniging een krachtige deelnemer zijn in dit debat", stelde de voorzitter. Als derde stelde Wijers dat innovatie en samenwerking met het bedrijfsleven tot kansen leiden om de natuur vooruit te helpen. De natuur moet dienst doen als groene groeimotor. ,,Daar is Nederland goed in, functies met elkaar verbinden, ook bij natuurontwikkeling."

Wijers liet niet na een oproep te doen aan de politiek. ,,We willen de natuur verzorgen, verbeteren en beschermen en vragen daarvoor de overheid partner te zijn. Bij het verzorgen omdat natuurbeheer niet voor niets kan. Bij het verbeteren omdat met het verbinden van natuurgebieden vele maatschappelijke doelen gediend zijn. En bij het beschermen omdat daarvoor een goede wet nodig is."

Debat
In het debat dat volgde op Wijers' toespraak ging Utrechts gedeputeerde Bart Krol (CDA) in op de combinatie van ondernemen en natuur. Hierin moet de overheid een substantieel deel (50 procent) voor haar rekening nemen aangezien het om de publieke ruimte gaat. Ook Brakman van Staatsbosbeheer kon zich vinden in Wijers' stellingname om natuurorganisaties meer met elkaar te verbinden. Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten sprak zich tenslotte in duidelijke bewoordingen uit over de politieke actualiteit. ,,Natuur en diegenen die zich dag in dag uit met liefde bezighouden zaten de afgelopen twee jaar in een verdomhoekje. Sinds de val van het kabinet en met het Lenteakkoord is die toon positief veranderd. We gaan weer vooruit."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet