NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provinciaal Profijt van Biodiversiteit

2 juli 2012

Provinciaal beleid op het gebied van biodiversiteit is belangrijk. Het kan een bijdrage leveren aan het realiseren van (provinciale) doelen op het gebied van recreatie, water, vestigingsklimaat, landbouw en energie. Aan de hand van voorbeelden uit alle twaalf provincies is te zien dat deze benadering van biodiversiteit veel raakvlakken heeft met het omgevingsbeleid en het economisch beleid van provincies.

Door biodiversiteit slim te verbinden aan economische en ruimtelijke functies kunnen bewoners en bedrijven profiteren van de positieve functies van biodiversiteit. Praktijkvoorbeelden uit de provincies zijn te vinden in de zojuist verschenen brochure ‘Provinciaal Profijt van Biodiversiteit’ die is opgesteld in het kader van het Programma IPO Strategische Milieu Agenda (PRISMA 2011).


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet