NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimte voor water, natuur en recreatie in uiterwaarden Olst

29 juni 2012

Donderdag 28 juni hebben de provincie Overijssel, de gemeente Olst-Wijhe, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Bureau Beheer Landbouwgronden overeenstemming bereikt over de aanpak van de uiterwaarden van de IJssel bij Olst.

Meer ruimte voor de rivier
De zes partijen hebben zich door het tekenen van een overeenkomst verbonden aan het graven van nevengeulen bij Fortmond, de aanleg van nieuwe natuur en wandel- en fietspaden. Door de maatregelen moet de waterstand in 2015 6 tot 8 centimeter gedaald zijn. Met deze en andere ingrepen langs de IJssel van Deventer tot Kampen wordt de kans op overstromingen verminderd. De maatregelen bij Olst maken deel uit van het programma Ruimte voor de Rivier.

1 miljoen kubieke meter grond
Bij de aanleg van (neven)geulen in de uiterwaarden bij Fortmond zal er tussen de 1 en 2 miljoen kubieke meter grond worden verzet. De uitvoering hiervan ligt in handen van de Dienst Landelijk Gebied. Daarnaast wordt er nieuwe natuur gecreëerd die door Staatsbosbeheer zal worden beheerd. Rijkswaterstaat draagt zorg voor het beheer van de nieuwe geulen.

Recreatie
Provincie en gemeente geven een impuls aan de recreatieve mogelijkheden in het gebied, in de vorm van een fietspad, wandelpaden en visstekken. Ook komt er een fiets- en voetgangersbrug van ruim 100 meter lang over één van de nieuwe geulen. Door deze brug krijgen bewoners en bezoekers meer mogelijkheden om te wandelen en te fietsen in de uiterwaarden.

Het eindresultaat zal in 2015 voor iedereen zichtbaar zijn.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet