NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Schultz presenteert nieuw College van Rijksadviseurs

3 juli 2012

Het College van Rijksadviseurs bestaat de komende vier jaar uit Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, Rients Dijkstra, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad en zittend Rijksbouwmeester Frits van Dongen. Dit maakte minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag namens het kabinet bekend tijdens de bijeenkomst ‘Op de kaart gezet’ in Den Haag.

Minister Schultz: “Door de positie waarin Nederland zich bevindt , de complexe vraagstukken waar we voor staan en de manier waarop we die willen beantwoorden, is er behoefte aan een integrale visie op ruimtelijke ontwikkeling. Ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen kun je niet los van elkaar zien en vraagstukken op het gebied van water, weg, spoor en lucht hebben verbinding met elkaar. In het nieuwe College van Rijksadviseurs komen al deze sporen integraal bij elkaar: kennis van de stad, land, infrastructuur, water en ons cultureel erfgoed. “

College van Rijksadviseurs
Het nieuwe College van Rijksadviseurs bestaat uit de Rijksbouwmeester, een Rijksadviseur voor Landschap en Water en een Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad. Expertise op het gebied van cultureel erfgoed wordt geborgd door samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Frits van Dongen bekleedt sinds augustus 2011 de functie van Rijksbouwmeester en is voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Het College van Rijksadviseurs adviseert op basis van onafhankelijkheid, met kennis van zaken, over de nationale ruimtelijke inrichting vanuit de ontwerpende disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Vertrekkende Rijksadviseurs
Met de benoeming van de twee nieuwe collegeleden nemen Ton Venhoeven, Yttje Feddes en Wim Eggenkamp afscheid van het College van Rijksadviseurs. In het vertrekkend college was het thema Cultureel erfgoed ondergebracht bij een eigen Rijksadviseur. In de nieuwe samenstelling maakt het integraal onderdeel uit van het nieuwe college.

Profiel nieuwe Rijksadviseurs:
Eric Luiten
Prof. ir. Eric Luiten is zelfstandig gevestigd landschapsarchitect en deeltijdhoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp (de Belvedereleerstoel) aan de TU Delft. In die hoedanigheid doet hij onderzoek naar de transformatie van landschappelijk en stedelijk erfgoed. Hij was curator voor de internationale manifestatie A Wider View on Cultural Landscapes in Europe, onderdeel van de eerste Triënnale Apeldoorn in 2008 en hij was parttime provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland.

Rients Dijkstra
Ir. Rients Dijkstra is hoofd-architect van het in Rotterdam gevestigde architectenbureau 'Maxwan Architects and Urbanists'. Dijkstra heeft eerder gewerkt bij de ArchitectenCie en OMA. In 1993 heeft hij een ontwerp gemaakt voor het masterplan Leidsche Rijn bij Utrecht. Dijkstra heeft ook het masterplan Leiden Central Station gemaakt en recent heeft zijn bureau de opdracht gewonnen voor het ontwikkelen van ontwerpuitgangspunten voor de Ring Antwerpen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet