NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabantse organisaties willen meebetalen aan op peil houden natuurbeleid

22 juni 2012

Andere financiering, kostenbesparingen en andere realisatievormen kunnen een substantiŽle bijdrage leveren aan het realiseren van de EHS in Noord-Brabant. Dat stelt een brede coalitie van Brabantse terreinbeheerders, BPG, waterschappen, Milieufederatie, ZLTO en de toeristische organisaties TOP-Brabant en ANWB in een bod dat vrijdagochtend wordt aangeboden aan Provinciale Staten.

Met het bod sluiten de al langer samenwerkende organisaties - zij schreven eind 2010 al een verkiezingsmanifest - aan bij de opgave die er voor de provincie ligt. Het provinciebestuur heeft uitgesproken vast te willen houden aan volledige realisatie van de EHS, maar loopt tegelijk aan tegen de kosten daarvan.
'De provincie wil een nieuwe koers inzetten gebaseerd op samenwerking met andere partijen. Vandaar ons bod', stelt Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap. 'Voor de partners is het belangrijk dat de realisatie van de EHS gestaag doorgaat en dat goed beheer wordt gecontinueerd',

Goedkopere inrichting
De belangrijkste kostenbesparing is volgens de organisaties te halen bij de inrichting van de EHS. De terreinbeheerders bieden aan meer in eigen beheer uit te voeren en om meer tijd te nemen voor de inrichting. 'We verwachten zo 30 procent op de inrichtingskosten te kunnen besparen,' aldus Baan. 'Ook omdat we bij de inrichting opbrengsten willen realiseren uit onder meer zand en kleiwinning.'

Functiecombinaties
De samenwerkende partijen verwachten ook veel van nieuwe vormen van financiering door natuur te combineren met andere functies. Volgens Harry Boeschoten, directeur bij Staatsbosbeheer Zuid, zijn natuurambities meer nog dan nu te koppelen aan bijvoorbeeld waterveiligheid en recreatie. 'Dat biedt niet alleen mogelijkheden voor nieuwe inkomsten, het creŽert ook betrokkenheid.'
De dijkgraven Joseph Vos en Lambert Verheijen vinden de Vierde Bergboezem bij Breda een goed voorbeeld daarvan. 'Waterveiligheid voor Breda is daar door ons en door Staatsbosbeheer slim gecombineerd met een klimaatbuffer, met compensatie voor de HSL, met recreatievoorzieningen en met natuurontwikkeling aan de noordkant van Breda.'
De waterschappen willen op basis van samenwerking met de provincie ook financiŽle middelen inzetten om de water- en natuurdoelen doelen te realiseren.

Meer ruimte voor horeca
De coalitie ziet verder veel heil in initiatieven van marktpartijen op landgoederen, en in de horeca en het toerisme. Erik van Nuland van TOP-Brabant daarover: 'Wanneer eigenaren van landgoederen en de recreatiesector binnen EHS meer ruimte krijgen, dan zullen zij ook meer kunnen bijdragen aan de realisatie van diezelfde EHS en aan de mogelijkheden voor recreanten om de bijzondere natuur te kunnen blijven beleven.'
Jan Hak, voorzitter van Brabants Particulier Grondbezit, wijst op nieuwe mogelijkheden voor rood voor groen. 'Het is zaak dat elke initiatiefnemer kan rekenen op een reŽle doorlooptijd van de planprocedure.'

Beheer boeren
Een ander belangrijk onderdeel uit het voorstel een aanzienlijke deel van de provinciale EHS te realiseren door boeren. 'Het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit, het verschralen van gronden en het realiseren van groene verbindingszones is mogelijk door aangepast agrarisch landgebruik,' stelt Herman van Ham, bestuurder van de ZLTO.

De samenwerkende partijen willen bovenstaande maatregelen samen met de provincies uit gaan werken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet