NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Druk op de natuur dwingt bedrijfsleven tot innoveren

21 juni 2012

Bedrijven kunnen hun bedrijfseconomische positie verbeteren als zij zich bewust zijn van de waarde en bedreigingen van de biodiversiteit. Dat concludeert KPMG in een zogeheten TEEB studie die is verricht voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). TEEB staat voor The Economics of Ecosystems & Biodiversity. Staatssecretaris Henk Bleker van EL&I heeft de studie 21 juni 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Veel bedrijven zijn sterk afhankelijk van de baten van ecosystemen, ondermeer in niet-Westerse landen. Schaarsere grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen leiden tot toenemende bedrijfskosten. Het World Economic Forum heeft in 2010 het verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten als een van de grootste bedrijfsrisico’s gezien.

Innoveren
Door alternatieven te ontwikkelen kunnen bedrijfskosten worden verlaagd. Maar er zijn ook kansen: door vroeg te innoveren kan een zogeheten First mover advantage worden gecreëerd, waardoor een voorsprong kan ontstaan op de concurrentie.

Het ministerie van EL&I heeft KPMG laten onderzoeken welke kansen en bedreigingen er zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven in relatie tot ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Het onderzoek naar deze bedrijfseconomische waarde strekt zich uit over negen Nederlandse sectoren: de melkveehouderij, de akkerbouw, de tuinbouw, de visserij, de creatieve sector, life sciences, de watersector, chemie en toerisme. Per sector is een aantal cases doorgerekend.

Economische kansen
De studie laat zien dat er economische mogelijkheden bestaan. Zo bewijst de tuinbouw dat biologische plaagbestrijding zeer effectief kan zijn. Verder is het mogelijk om plantaardig visvoer te ontwikkelen voor kweekvissen als alternatief voor dierlijke voeding, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de overbevissing. Ook heeft Nederland een goede uitgangspositie om een belangrijke rol te spelen in de markt van tweede generatie ‘bioplastics’ die leiden tot een verminderde afhankelijkheid van aardolie en niet concurreren met voedselproductie. Om concurrenten voor te zijn moeten bedrijven snel een gerichte analyse maken van de kansen en risico’s op het gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten om de financiële impact daarvan te bepalen. Daarbij spelen verschillende aspecten een rol zoals kansen, risico’s, ecosysteembalans, bedrijfsresultaat en hogere kosten door schaarste op termijn. EL&I en KPMG gaan later dit jaar Masterclasses organiseren voor het bedrijfsleven, waarin ondermeer businesscases worden ontwikkeld.

TEEB
De studie van KPMG is de tweede publicatie van een serie van zes Nederlandse studies die worden uitgebracht in het kader van TEEB (‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’) in opdracht van het ministerie van EL&I. TEEB moet voor Nederland de economische en maatschappelijke waarde van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in termen van kosten en baten inzichtelijk maken. De eerste studie “TEEB Groen, gezond en productief”, is in mei 2012 verschenen, er volgen er dit jaar nog vier: TEEB Fysiek (over ruimtelijke afwegingen), TEEB-Nederlandse handelsketens, TEEB-Caribisch Nederland en TEEB-Stad.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet