NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kolencentrale aantasting van de Waddenzee

19 juni 2012

Natuurmonumenten is kritisch op de kolencentrale die RWE aan de rand van het Werelderfgoed Waddenzee bouwt. ,,De Waddenzee is het meest bijzondere natuurgebied van ons land en voor trekvogels cruciaal. We maken ons ernstig zorgen over de effecten van de centrale op het open landschap en de natuur”, meldt regiodirecteur Wilfred Alblas.

Vanmiddag verstrekte de provincie Groningen de natuurvergunning voor de bouw. Natuurmonumenten vecht deze vergunning aan zolang de centrale ten koste gaat van natuur en landschap.

Zonder vergunning bouwen
RWE bouwt al drie jaar zonder vergunning aan de kolencentrale. Tegen beter weten in. De energiereus startte in het jaar dat het grootste natuurgebied van ons land werd uitgeroepen tot Werelderfgoed. Eerdere vergunningaanvragen strandden bij de Raad van State. ,,Wederom is niet aangetoond dat er geen negatieve effecten op de natuur zijn”.

Alternatieven voorhanden
Vreemd genoeg bouwt RWE een kolencentrale terwijl er goede alternatieven zijn. ,,Je kunt op veel manieren stroom opwekken, je kunt dat op andere plekken doen dan aan de rand van de Waddenzee, of je kunt stroom importeren. Nederland produceert zelfs dertig procent meer elektriciteit dan we zelf nodig hebben. Voor die overproductie leggen we ons Werelderfgoed niet in de waagschaal.”

Investeren in natuur
Natuurmonumenten en RWE spraken deze week af dat het energiebedrijf investeert in het vernatten van het Fochteloërveen en het open houden van de duinen op Schiermonnikoog. ,,We waarderen de bereidheid van RWE om hiermee de negatieve effecten van stikstof op zeer kwetsbare natuurgebieden te beperken.” Beide gebieden kampen met teveel aan stikstof dat vanuit de omgeving neerdaalt in de natuur. Door teveel voedingsstoffen verdwijnen zeldzame planten en groeien hoogveen en duinen uiteindelijk dicht met bos.

Fochteloërveen en Schiermonnikoog
In het Fochteloërveen gaat het om het jaarlijks verwijderen van berkenopslag en maatregelen om het waterpeil te verhogen. Op Schiermonnikoog gaat Natuurmonumenten een aantal dichtgegroeide stukken duin plaggen. De blonde duinen met stuivend zand en de natte duinvalleien met orchideeën en andere bijzondere planten krijgen zo weer ruimte in het Nationaal Park.

Tegen kolencentrale
De gerichte maatregelen in beide natuurgebieden nemen de algemene effecten van de kolencentrale echter niet weg. Daarnaast vraagt de aanvoer van steenkool om het uitdiepen en baggeren van de vaargeul. Voor de natuur in de Eems-Dollard die er al belabberd aan toe is, is dat slecht nieuws. Natuurmonumenten vecht daarom de verleende vergunning aan bij de Raad van State. ,,We hopen dat uiteindelijk samen met provincie en bedrijfsleven een duurzame oplossing wordt gevonden, waar Wereld Erfgoed Wadden en bedrijfsleven beter van worden.”


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet