NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Atlas Leefomgeving voor Noord-Holland

21 juni 2012

Inwoners van Noord-Holland kunnen vanaf nu van alles over hun leefomgeving uitzoeken op www.atlasleefomgeving.nl. Van bodemverontreiniging tot aan geluidsbelasting en natuur. Met deze informatie kunnen inwoners zien wat in hun omgeving speelt, wat de aanpak van de overheid is maar ook wat ze zelf kunnen doen.

Met de Atlas Leefomgeving wil de overheid één plek creëren waar voor inwoners en professionals alle informatie over de leefomgeving terug te vinden is. Het blijkt namelijk dat veel informatie wel beschikbaar is, maar op verschillende plekken. De atlas is bijvoorbeeld een handig naslagwerk bij het zoeken van een huis. Wil je veel reuring, of juist rust? Is het risico op natte voeten bij een eventuele overstroming acceptabel, of niet?

Opening
De Atlas Leefomgeving voor Noord-Holland is gisteren officieel geopend door gedeputeerde Talsma van de provincie Noord-Holland. “Ik streef binnen mijn milieuportefeuille naar een duurzaam, gezond en veilig Noord-Holland. Een prettige omgeving om nu en in de toekomst in te wonen, werken en recreëren . Dat klinkt natuurlijk goed, dat willen we allemaal. Maar in onze dichtbevolkte provincie met een heleboel ruimteclaims op elkaar, is dat geen simpele opgave .”

Verder uitbreiden
Er is nu al veel te vinden op de Atlas Leefomgeving; de bedoeling is dat steeds meer partijen informatie beschikbaar stellen. De Atlas Leefomgeving is een initiatief van het ministerie van I&M (voormalig VROM), waarbij de GGD en de provincie een belangrijke rol hebben gehad in het Noord-Hollandse deel. Achterliggend doel van de Atlas is het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Kijk voor meer informatie op www.atlasleefomgeving.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet