NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EU lijkt landbouwbeleid tóch niet te vergroenen

5 juli 2012

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor de vernieuwing van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Door intensivering van de landbouw in de afgelopen decennia zijn natuur en landschap in Nederland achteruit gegaan in kwaliteit. Veel soorten akker- en weidevogels doen het erg slecht; het broedsucces is laag en de winteroverleving idem. De achteruitgang van de natuurwaarden in het landelijk gebied is de aanleiding voor de commissie om het landbouwbeleid meer te vergroenen.

Slechts één maatregel draagt bij aan vergroening
Het voorstel van Europa bevatten drie maatregelen die vergroening moeten opleveren in het landelijk gebied. Ze zijn gekoppeld aan een basispremie, ofwel inkomenssteun. Van de drie is er slechts één die daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan vergroening van het platteland en het verbeteren van de biodiversiteit. Dat is het instellen van ecologische aandachtsgebieden, oftewel het ecologisch inrichten van zeven procent van het boerenland. Door de discussie tussen de lidstaten en de commissie lijkt het erop dat de vergroening een heel andere invulling krijgt dan aanvankelijk het uitgangspunt was. Velen pleiten er namelijk voor de vergroening los te koppelen van de basispremie en een keuzemenu op te stellen met daarin “vergroenings”-maatregelen zoals bijvoorbeeld weidegang, waarbij koeien niet op stal staan maar de wei ingaan. Dit keuzemenu is geen garantie voor betere natuurkwaliteit, want er staan meer van dergelijke maatregelen in die nauwelijks effect hebben op de natuurkwaliteit.

Ecologische aandachtsgebieden van de baan?
De Nederlandse staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Bleker heeft aangegeven dat ook wat hem betreft de ecologische aandachtsgebieden van de baan zijn. Maar zonder deze belangrijke maatregel kan er feitelijk niet meer gesproken worden van een vergroening binnen het landbouwbeleid, vindt de coalitie van natuur- en milieuorganisaties waar Vogelbescherming het voortouw in heeft. Het landbouwbeleid leidt daarmee wederom alleen tot productieverhoging en dus tot achteruitgang van de natuur. Daar geeft de coalitie geen steun aan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet