NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Succesvolle en milieuvriendelijke bestrijding eikenprocessierups in Sittard-Geleen

26 juli 2012

De gemeente Sittard-Geleen kijkt terug op een succesvolle bestrijding van de eikenprocessierups. De rups bevindt zich inmiddels in de fase waar de brandhaartjes van de rups geen overlast meer kunnen veroorzaken. Het aantal meldingen over de eikenprocessierups is dit jaar aanzienlijk gedaald. In 2011 ontving de gemeente 107 meldingen met betrekking tot de eikenprocessierups, dit jaar betreft het aantal meldingen over dezelfde periode 29. “De slechte zomer is hier niet op van invloed geweest”, geeft wethouder Els Meewis (openbare ruimte) aan. “We constateren dat de populatie eikenprocessierups ten opzichte van voorgaande jaren hetzelfde is.”

Het opvallend aantal lage meldingen van dit jaar verklaart de gemeente Sittard-Geleen door de goede bestrijdingsaanpak van de eikenprocessierups. “Onze aanpak is uiterst professioneel ‘, geeft wethouder Meewis aan. “Door middel van meetsystematieken houden we de populatiedruk van de eikenprocessierups in de gemeente nauwkeurig in de gaten zodat we precies weten op welke plekken we de pieken van de rups kunnen verwachten.”

De gemeente is al enkele jaren bezig met het effectief bestrijden van de eikenprocessierups.
Daarbij gaat zij sinds dit jaar ook grensoverschrijdend te werk. Op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen hebben voor het eerst ook Duitse en Belgische buurgemeenten deelgenomen aan de bestrijding van de rups. “Het probleem van de eikenprocessierups houdt immers niet op bij een landsgrens”, geeft wethouder Meewis aan. “Het probleem vraagt daarmee om een gezamenlijke bestrijding. Daarnaast is het kostentechnisch ook interessanter voor gemeenten om voor een gezamenlijke aanpak te kiezen.”

Naast de samenwerking met de andere gemeenten is de gemeente ook erg te spreken over de samenwerking met lokale ondernemers die deelnemen aan de bestrijding van de rups. Doordat ondernemers participeren in de bestrijdingsroutes neemt de populatiedruk van de rups nog verder af hetgeen ook weer resulteert in minder overlastmeldingen.

De eikenprocessierups veroorzaakt overlast op het moment dat de brandhaartjes van de rups in aanraking komen met mensen of dieren. Veel voorkomende klachten zijn jeuk, huiduitslag of irritatie aan ogen of luchtwegen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet