NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Europees geld voor zeldzame ‘blauwe’ Brabantse natuur

20 juli 2012

De Europese Commissie heeft € 1,7 miljoen toegezegd voor het aanleggen en verbeteren van zeldzame blauwgraslanden ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch. Het geld komt uit het LIFE-programma. De provincie Noord-Brabant draagt €1,5 miljoen bij; Natuurmonumenten en haar partners tekenen voor nog eens drie ton.

Pimpernelblauwtje
Uiteindelijk moet er 170 hectare nieuwe natuur, waaronder blauwgrasland, bijkomen in het Vlijmens ven. Ook wordt 50 hectare bestaande natuur in de Moerputten en Bossche Broek verbeterd. De uitbreiding van de blauwgraslanden mag gerust uniek worden genoemd voor Noordwest-Europa. In Nederland beslaat dit type grasland nog hooguit 100 hectare. Dit is goed nieuws voor het pimpernelblauwtje, een Europees beschermde vlindersoort die alleen nog voorkomt in de Moerputten.

Herinrichting Velper- en Kopperwaard
Natuurmonumenten krijgt ook een LIFE-subsidie van ruim EUR 1,6 miljoen voor de herinrichting van de Velperwaard en Kopperwaard. Ongeveer 100 hectare wordt voornamelijk ingericht als stroomdalgrasland en glanshaverhooiland. De totale kosten bedragen 3,2 miljoen euro waarvan de Nationale Postcode Loterij het overige deel sponsort.

Twintig jaar LIFE Het Europese LIFE programma, dat 20 jaar bestaat, voorziet in herstel en ontwikkeling van natuurwaarden in Natura 2000-gebieden in Europa. Voor Natuurmonumenten startte het LIFE-programma in 1996 met een herstelproject in het Naardermeer. In de loop der jaren is 58 miljoen euro gestoken in LIFE-projecten waaraan Natuurmonumenten deelnam.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet