NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruurd Stolp nieuwe voorzitter beheeradviescommissie Oostvaardersplassen

19 juli 2012

Ruurd Stolp (57) is door staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) benoemd tot voorzitter van de beheeradviescommissie Oostvaardersplassen. Hij volgt Henk Vaarkamp op, die in oktober 2011 plotseling overleed. De voorzittersfunctie is tijdelijk waargenomen door Hendrik Oosterveld.

De beheersadviescommissie Oostvaardersplassen is in 2010 ingesteld en adviseert Staatsbosbeheer en desgevraagd ook staatssecretaris Bleker over het dagelijks beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

De heer Stolp is in 1980 afgestudeerd aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Sinds die tijd heeft hij diverse functies bekleed aan wetenschappelijke instellingen en bedrijven, gerelateerd aan diergezondheid. Zijn laatste functie was die van directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) te Deventer.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet