NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gratis nieuwe aanplant voor gedupeerden Winterswijk

18 julie 2012

De bewoners van Winterswijk waarvan loofbomen en struiken uit hun tuin worden verwijderd, krijgen gratis nieuw plantmateriaal. Dat hebben staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), burgemeester Van Beem en wethouder Gommers van Winterswijk na overleg met bewonersvertegenwoordigers bekendgemaakt. Een aantal telers heeft zich bereid verklaard om door levering tegen kostprijs een bijdrage aan deze tegemoetkoming te leveren.

Bedreiging
Na de vondst van Aziatische boktorren in Winterswijk,heeft staatssecretaris Bleker besloten dat in principe alle loofbomen en struiken in een straal van honderd meter rond de vondst zullen worden verwijderd. Dit is nodig omdat deze boktor forse schade kan aanrichten aan loofbomen en struiken en daarmee een bedreiging vormt voor de groene ruimte. Ook vormt deze kever een risico voor de teelt van en handel in boomkwekerijproducten. Het nemen van maatregelen om de Aziatische boktor uit te roeien, is een verplichting op grond van de Europese fytorichtlijn. De loofbomen en struiken worden verwijderd onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Nieuwe aanplant
Bij een werkbezoek aan de getroffen wijk deed staatssecretaris Bleker in overleg met de gemeente Winterswijk al de toezegging de mogelijkheid van een vergoeding voor de nieuwe aanplant te zullen onderzoeken. De staatssecretaris toonde zich daarbij ingenomen met de medewerking van de wijkbewoners bij de inspecties door de NVWA. Staatssecretaris Bleker: 'Het is natuurlijk bijzonder zuur voor de betrokkenen dat ze straks buiten hun schuld met een deels gerooide tuin zitten. Hoewel er geen regeling of verplichting voor bestaat, willen we toch de bewoners tegemoet komen. Vandaar dat we nu besloten hebben de benodigde nieuwe aanplant om niet ter beschikking te stellen.'

Ook burgemeester Van Beem was zeer te spreken over de opstelling van de bewoners in de wijk. 'Door het alerte optreden van een wijkbewoner is Winterswijk voor groter onheil behoed. Dat is ook voor ons reden om de helpende hand toe te steken,' aldus de burgemeester.

Kosten
De beschikbaarstelling van nieuwe aanplant wordt gebaseerd op de inventarisatie van de NVWA met betrekking tot gerooide bomen en struiken. De gemeente Winterswijk voert de regeling uit. De kosten worden gezamenlijk gedragen door het ministerie van EL&I, de gemeente Winterswijk en een aantal telers.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet