NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Een mooie en veilige Noord-Hollandse kust

13 juli 2012

De kust van de gemeenten Bergen en Zijpe is een gebied waar de komende jaren veel gebeurt. Terwijl de kust hier wordt versterkt met duinen en strand, wordt tegelijkertijd geïnvesteerd in de kwaliteit van de omgeving.

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten en Landschap Noord- Holland hebben een programma opgesteld met 25 projecten waarmee zij de natuur, recreatie en het toerisme in de streek beter tot hun recht laten komen. Bijvoorbeeld met de aanleg van parkeerplaatsen, strandopgangen en uitkijkpunten en door de natuur aantrekkelijker te maken voor bijzondere vogels en planten. Aan deze natuurontwikkeling werken ook agrariërs uit het gebied mee.

Op 12 juli hebben vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten, Landschap Noord- Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hun handtekening onder het programma gezet. Burgemeester Dekker voorafgaand aan de ondertekening: “Petten maakt nu de transformatie door van een dorp achter de dijk naar een dorp in de duinen”. Gedeputeerde Geldhof: “De kust moet in eerste instantie gewoon veilig zijn. Daarnaast moet de kust zijn aantrekkingskracht behouden voor bewoners, ondernemers en toeristen. Daarom gaan we tegelijkertijd met de versterking van de zeewering aan de slag met het verbeteren van de ruimtelijke inrichting. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Kust op Kracht
De Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de kust bij Callantsoog zijn door het Rijk aangewezen als Zwakke Schakels en worden aangepakt om ook in de toekomst veilig te blijven. Vóór 2016 moeten deze Zwakke Schakels op orde zijn. Daarvoor zorgen Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met de provincie Noord- Holland. De kust wordt versterkt met zand, duinen en strand. Dat is niet alleen veilig en robuust, het biedt ook kansen voor ruimtelijke kwaliteit, natuur, recreatie en toerisme. De provincie Noord-Holland, de gemeenten Bergen en Zijpe, Natuurmonumenten en Landschap Noord- Holland grijpen de kustversterking aan om het gebied tegelijkertijd aantrekkelijker te maken voor bewoners, bezoekers, boeren en bedrijven.
De versterking van zeewering en de gelijktijdige versterking van de kwaliteit van de omgeving maken samen onderdeel uit van ‘Kust op Kracht’, meer informatie: www.kustopkracht.nl.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet