NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vermiljoenkever beschermd

10 juli 2012

De vermiljoenkever is door staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) als beschermde inheemse diersoort aangewezen onder de Flora- en faunawet. Hiermee voldoet Nederland aan de verplichting van de Habitatrichtlijn.

De vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) is een in Europa zeldzame keversoort die begin 2012 voor het eerst in Nederland is aangetroffen. De felrode, één tot anderhalve centimeter grote kever moet op grond van de Habitatrichtlijn worden beschermd.

Verboden
Met de aanwijzing als beschermde inheemse diersoort treden een aantal verboden in werking. Zo is het verboden om in het wild levende exemplaren opzettelijk te vangen of te doden en om voortplantings- en rustplaatsen te vernietigen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet