NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanscherping beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen

7 aug 2012

De Raad van State (RvS) heeft een einduitspraak gedaan over de beoordeling van aanvragen voor een ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet. Als gevolg hiervan zal Dienst Regelingen de beoordeling van aanvragen aanscherpen.

Einduitspraak
Op 11 juli 2012 heeft de RvS twee einduitspraken voor de Flora- en faunawet gedaan. De essentie van de uitspraak is dat de RvS vindt dat Dienst Regelingen twee aanvragen voor een ontheffing niet had moeten afwijzen. Een ontheffing zou in deze gevallen wel nodig zijn, omdat de maatregelen die de aanvrager voorstelde een overtreding van de Flora- en faunawet niet zouden voorkomen.

Aanscherpen beoordeling van voorgestelde maatregelen
Dienst Regelingen zal bij de beoordeling extra aandacht besteden aan de maatregelen die de aanvrager voorstelt om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. De functies van een gebied voor aanwezige dieren moeten volledig in kaart zijn gebracht en moeten altijd behouden blijven. Maatregelen die de effecten voor dieren slechts verzachten zijn onvoldoende.

Wat betekent de uitspraak voor u?
Nieuwe aanvragen voor een ontheffing gaan wij volgens de uitspraken van de RvS beoordelen. Bent u bezig met de voorbereiding of wilt u een aanvraag doen? Dan raden wij u aan te kiezen voor maatregelen die overtreding van de Flora- en faunawet daadwerkelijk voorkomen. U kunt uw aanvraag zoals gebruikelijk indienen.

Achtergrondinformatie
Dier- en plantensoorten die vrij in het wild leven zijn beschermd door de Flora- en faunawet. Daarom moet iedereen die gaat (ver)bouwen, slopen, kappen, waterwegen of andere buitenactiviteiten uitvoert, rekening houden met beschermde soorten. De activiteiten mogen namelijk niet schadelijk zijn voor deze dieren en planten. Is schade aan beschermde soorten niet te voorkomen? Dan mag u uw activiteiten alleen uitvoeren met een ontheffing. Dienst Regelingen beoordeelt aanvragen voor een ontheffing.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet