NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kosten van beheer wilde ganzen kunnen omlaag

20 aug 2012

Bij ongewijzigd beleid stijgen de kosten voor het beheer van wilde ganzen de komende jaren van € 26 miljoen tot € 38 miljoen in 2018. Een verbeterde aanpak, zoals de gezamenlijke provincies (IPO) en de ‘Ganzen7’ (G-7)[1] hebben voorgesteld, kunnen de kosten flink naar beneden brengen. Dit blijkt uit onderzoek van CLM en LEI Wageningen UR, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, IPO en de G-7.

Ingrijpen is nodig omdat bij ongewijzigd beleid het aantal ganzen in de winter groeit met bijna 50% tot 3,3 miljoen in 2018. In de zomer zal het aantal ganzen bijna verviervoudigen tot 1,4 miljoen. Ganzen veroorzaken schade aan grasland en andere gewassen. Vooral de schade in de zomer stijgt sterk. Voor deze schade worden land- en tuinbouwers ten dele gecompenseerd.

Zowel IPO als de G-7 stellen een aanpak voor waarmee het aantal ganzen in de zomer daalt met 60%. Het voorgestelde vergoedingssysteem van ganzenschade voor de agrarische sector van het IPO verschilt echter van dat van de G-7. Zo worden in het IPO-voorstel, in tegenstelling tot de G-7, de huidige foerageergebieden met vaste beheersvergoedingen afgeschaft en wordt er minder schade uitgekeerd.

Uit berekeningen van CLM en LEI blijkt dat het G-7 scenario in 2018 bijna € 28 miljoen kost tegenover € 14,5 miljoen voor het IPO-scenario. Maar wanneer EU-cofinanciering, slimmere begrenzingen van de foerageergebieden en belastingen op de vergoedingen worden meegenomen, zijn de netto kosten voor de Nederlandse samenleving voor het G-7-scenario en het IPO-scenario vergelijkbaar. Ze liggen dan netto rond de € 10 miljoen per jaar.

Guldemond, J.A., (CLM), Rijk, P.J. (LEI Wageningen UR), m.m.v. Den Hollander, H.J. (CLM), ‘Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO’. Te downloaden via http://www.clm.nl/uploads/pdf/790-Doorrekenen_ganzenscenario_G7_IPO-web.pdf


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet