NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groene Rapportcijfers voor de politiek

26 aug 2102

Van de tien politieke partijen die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn krijgen vier een dikke onvoldoende voor hun stemgedrag: CDA, SGP, VVD en PVV. Dat blijkt uit een onderzoek dat het radioprogramma Vroege Vogels deed samen met de belangrijkste natuur en milieu-organisaties.
Stemwijzers houden vooral, of uitsluitend, rekening met de verkiezingsprogramma's, maar veel belangrijker is (natuurlijk!) om partijen te beoordelen op hun werk in de afgelopen zittingsperiode in de Tweede Kamer. Dat is vertaald naar de volgende Groene Rapportcijfers:

GroenLinks 8,5
PvdD 8,3
PvdA 7,6
SP 7,6
D'66 7,5
Christen Unie 6,9
CDA 4,7
SGP 4,6
VVD 3,9
PVV 3,6

Professor Lucas Reijnders die in de radio-uitzending van Vroege Vogels de cijfers besprak noemt de 3,6 van de PVV nog geflatteerd. "Voor de PVV is milieu ongeveer even erg als Europa!"

Beleidsterreinen
De partijen zijn beoordeeld op de terreinen: milieu, natuur, klimaat, dierenwelzijn, energie, transport, landbouw en Ecologische Hoofdstructuur. De belangrijkste grote groene organisaties hebben aan het onderzoek meegewerkt: Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, Milieudefensie, Vogelbescherming, Wakker Dier, Fietsersbond en Reizigersorganisatie ROVER. Sommige gaven een oordeel op alle terreinen, andere alleen op sectoren waarin zij actief zijn.
Slechts één partij haalt op een deelgebied een negen, dat zal geen verrassing zijn: de Partij voor de Dieren in de categorie Dierenwelzijn. Het diepstepunt is de 2,5 die de PVV scoort op klimaatbeleid.
Christen Unie zakt, GroenLinks en PvdD stijgen

Opvallend is dat er de laatste jaren verschuivingen hebben plaatsgevonden. Waar de Christen Unie in een vergelijkbaar onderzoek in 2006 nog tot de koplopers hoorde (met 7,6 op de derde plaats) is afgezakt naar plaats 6 met een 6,9. De huidige koers van deze partij gaat op het groene vlak sterk naar rechts.
GroenLinks en de Partij voor de Dieren scoren dit keer nog beduidend hoger dan in vorige jaren. GL stijgt 0,7 punt en PvdD 0,5.

50plus, Piraten en Hero Brinkman
Partijen die niet, of slechts heel kort in de afgelopen regeerperiode in de Tweede Kamer zaten konden niet worden meegenomen in het onderzoek. Daarom hebben 50plus, de Piraten Partij en Hero Brinkmans DPK geen groen rapportcijfer gekregen.

Eens of oneens met de cijfers?
De komende twee weken kan het publiek op de website van Vroege Vogels ook ook 'groene rapportcijfers' geven. Tot 9 september kan iedereen via een stemfomulier meedoen.
De vraag luidt: geef de partijen een rapportcijfer (van 1 t/m 10). Vanaf vandaag kan worden gestemd via www.vroegevogels.vara.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet