NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Ruim honderd bevers in Flevoland

30 aug 2012

De jaarlijkse bevertelling die Landschapsbeheer Flevoland organiseert is afgerond. In totaal werden 80 bevers gezien zodat rekening houdend met dieren die gemist zijn er ruim 100 bevers in Flevoland zwemmen.

Grootste knaagdier van Europa
Het grootste knaagdier van Europa zwemt nu tweeëntwintig jaar in Flevoland. Het kleine aantal dieren dat in 1990 ontsnapte uit het Natuurpark Lelystad heeft zich goed weten te handhaven. Na vestigingen in o.a. het Larserbos en Lepelaarsplassen heeft de bever een steeds groter gebied in Flevoland bezet. Bevers zijn nu te vinden in de regio Lelystad-Almere-Zeewolde-Biddinghuizen en Dronten.
De Flevolandse bevers zijn sterk gebonden aan de grote kanalen. De karakteristieke potlood-stompjes van afgeknaagde bomen zijn langs deze oevers makkelijk te vinden. Ook de burchten, vaak een grote takkenhoop, zijn op deze oevers te vinden. In Flevoland zijn nu zo’n 45 beverburchten bekend.

Voorkom verstoring van burcht
Bevers zijn erg trouw aan hun burcht. Er zijn burchten die al zeker twaalf jaar op dezelfde plek liggen. Verstoring van de burcht moet dus voorkomen worden. Een belangrijke reden om de bevertelling 12 jaar geleden te starten. Bij het beheer van de oevers of bij de herinrichting van de oevers kon heel makkelijk een burcht beschadigd raken als de burchtlocatie niet bekend was. Door de burchten te zoeken en die te melden aan de oeverbeheerder is in de loop der jaren mogelijk veel schade voorkomen.

Meer kansen voor bever door aanleg natuurvriendelijke oevers
Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de vaarten hebben bevers extra kansen gekregen. Vooral langs de Hoge Vaart hadden de bevers jarenlang geen plek om een burcht te maken omdat de oevers bestonden uit betonnen damwanden. Nu zijn er op meerdere trajecten natuurlijke oevers en daarmee kansen voor de bever. Deze winter zullen er langs de Hoge Vaart nog meer plekken vergraven worden om natuurvriendelijke oevers aan te leggen met nog meer kansen voor de bever.

Groei populatie over hoogtepunt
De groei van de beverpopulatie is wel over zijn hoogtepunt. In de eerste jaren nam de populatie elk jaar met 25% toe. Nu groeit de populatie de laatste jaren langzamer met zo’n 15-20%. Oostelijk en Zuidelijk Flevoland beginnen vol te raken. De Noordoostpolder moet nog ontdekt worden door de bever.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet