NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Steenuilveilige veedrinkbak ontwikkeld

28 aug 2012

Op zaterdag 25 augustus is, tijdens de Dutch Bird Fair in de Oostvaardersplassen de steenuilveilige veedrinkbak, door STONE gepresenteerd. Zon tien procent van de jaarlijks dood gevonden steenuilen is verdronken, vaak in een veedrinkbak. Het betreft meestal jonge dieren. Vergroten van de overlevingskansen van jonge steenuilen is belangrijk. Het percentage uilskuikens dat het eerstvolgende broedseizoen haalt is in de afgelopen decennia gedaald van ruim dertig naar minder dan twintig procent.

STONE-vrijwilliger Bert Kwakkel heeft een steenuilveilige veedrinkbak ontwikkeld. In een bestaande drinkbak (vaak een speciekuip) wordt een binnenbak geplaatst, die voorzien is van sleuven. Net een wasmand. Door de sleuven kan een te water geraakte steenuil met klauwen en snavel in een flits op het droge klauteren. Bekijk een video van de drinkbak.

Vogelbescherming heeft STONE ondersteund bij het vinden van een fabrikant en het financieren van een stans voor serieproductie. STONE organiseerde in 2012 een praktijkproef op zestig erven, waar verschillende veesoorten rondliepen. Zo is getest of de bak nog verder aangepast moet worden. STONE en Vogelbescherming gaan de komende maanden samen een plan maken om de steenuilveilige veedrinkbak grootschalig te laten produceren. Een deel van de opbrengst van de Dutch Bird Fair gaat naar dit project.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet