NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Een schone Maas door nieuwe technieken en doortastende boeren!

14 sept 2012

Via een unieke samenwerking hebben 100 boeren en loonwerkers met nieuwe technieken de belasting van de Maas met gewasbeschermingsmiddelen flink verminderd. Dat is belangrijk omdat de Maas bron voor drinkwater is. Als blijk van waardering reikte Yvon Jaspers de prestigieuze Internationale Maasprijs van RIWA-Maas uit aan akkerbouwer Jacob van den Borne uit Reusel. ‘Jullie weten van aanpakken en zijn veel te bescheiden’ aldus Yvon Jaspers, die onder de indruk was van de prestatie van de boeren uit het Maasstroomgebied. De investering van de boeren in de nieuwe technieken leveren een gebruiksreductie van 5-70% en een driftreductie van 55-99%, waardoor veel minder middel in het water komt.

Trotse winnaar blijft nuchter
‘Ik ben altijd op zoek naar nieuwe technieken en mogelijkheden, dat hoort gewoon bij onze bedrijfsvoering” aldus de trotse winnaar Jacob van den Borne. Wel blijft Jacob nuchter onder de loftuitingen van Yvon Jaspers. ‘Economie en milieu gaan in de landbouw goed samen’. Zijn gloednieuwe spuit met GPS dopaansturing en sensortechniek vermindert de emissie naar het water. De nieuwe Phytobac op zijn bedrijf voorkomt zuivert restvloeistof en waswater. Zijn 46 collega’s hebben in samenwerking met verschillende fabrikanten ook nieuwe technieken aangeschaft zoals sensorgestuurde spuittechnieken, GPS met sectieaansturing, luchtondersteuning en automatische reinigingssystemen.

Snelle vernieuwing van spuitmachines nodig
In Nederland zijn 66% van de veldspuiten en 42% van de boomgaardspuiten ouder dan 10 jaar. Deze spuiten (8800 in totaal) kunnen met behulp van een investeringsregeling versneld worden vervangen of een upgrade krijgen. Met een forse reductie van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen tot gevolg. De partners van het project roepen de overheid en het bedrijfsleven op om gezamenlijk een investeringsregeling voor emissiereducerende technieken op te stellen en zo het verouderde spuitmachinepark milieutechnisch voortvarend te vernieuwen. Hiermee komt een schone Maas als blijvende schone drinkwaterbron in zicht.

Samen werken blijft nodig
Met de slotmanifestatie op 14 september is het project ‘Samen werken aan een schone Maas’ afgesloten. De aanwezigen waren het erover eens dat de technieken breed verspreid moeten worden. Samenwerkende partijen gaan binnenkort bespreken hoe de resultaten van Schone Maas verder verspreid kunnen worden. Daarvoor staat iedereen aan de lat, samen werken blijft nodig!

‘Samen werken aan een schone Maas’ is een samenwerkingsproject van RIWA-Maas, Federatie Agrotechniek, Provincie Noord-Brabant, CLM, DLV Plant en PPO.

Dit project wordt mede gefinancierd vanuit het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uitgevoerd door Agentschap NL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De volledige resultaten zijn beschikbaar via www.schonemaas.org.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet