NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Buitenplaatsen leveren veel geld op

13 sept 2012

Buitenplaatsen trekken veel recreatie en toerisme aan en de woningen in de omgeving zijn meer waard. Daarmee leveren buitenplaatsen en landgoederen een belangrijke economische en maatschappelijke bijdrage aan de samenleving. Dit blijkt uit een onderzoek naar de economische betekenis van buitenplaatsen in Utrecht, Gelderland en Overijssel, in opdracht van diezelfde provincies. Bureau Witteveen+Bos voerde het onderzoek uit samen met de Groene Monumentenwacht.

Buitenplaatsen zijn monumentale eeuwenoude huizen met bijgebouwen die een harmonieus geheel vormen met omliggende tuin of park. Vaak zijn het delen van landgoederen. Gelderland, Utrecht en Overijssel zijn rijk aan buitenplaatsen en landgoederen. De buitenplaatsen zijn onvervangbaar erfgoed, maar vergen intensief en kostbaar onderhoud.

Hoge baten
In Utrecht is de Stichtse Lustwarande als onderzoeksgebied gekozen. Ook hier vinden de onderzoekers veel rendabele buitenplaatsen. In sommige gevallen blijkt dat de baten van de buitenplaatsen tot vier maal hoger zijn dan de kosten. Dit is hoog in vergelijking met andere projecten waarin overheden investeren. Slechts een klein deel van de baten komt terecht bij de eigenaren van landgoederen en buitenplaatsen, terwijl zij de hoge onderhoudskosten moeten dragen om het beschermde erfgoed in stand te houden. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “De uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat investeren in ons cultureel erfgoed een goede keuze is. Niet alleen om het te behouden voor de toekomst, maar ook voor de economische ontwikkeling van de omgeving.”

Concrete aanbevelingen
Uit het onderzoek blijkt dat provincies verschillende mogelijkheden hebben voor de instandhouding van buitenplaatsen. Ten eerste kunnen zij maatwerk leveren in hun regelgeving om ondernemerschap te stimuleren. Ten tweede kunnen zij laagrentende leningen verstrekken om gebouwen in stand te houden. Deze kunnen door de eigenaren uitgebaat worden en dit zorgt weer voor extra inkomsten. Ten derde kan de overheid subsidies geven voor het groenonderhoud, omdat de kosten hiervoor hoog zijn en de inkomsten gering. De provincie Utrecht verwerkt de aanbevelingen waar mogelijk in haar nieuwe beleid, en gaat bijvoorbeeld kijken of het mogelijk is om regels te versoepelen zodat buitenplaatseigenaren meer ruimte krijgen voor ondernemerschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet