NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Maastricht investeert in natuur en groen

11 sept 2012

Met de campagne ´Groen Maastricht´ presenteert het stadsbestuur haar plannen voor een samenhangend groen raamwerk voor de stad. In de structuurvisie zijn groen en natuur benoemd als een van de vier speerpunten van het ruimtelijk beleid. De gemeente Maastricht investeert in de komende jaren fors in de aanleg en verbetering van natuur en groen in en rond de stad. De campagne moet de zichtbaarheid en de samenhang van de verschillende plannen vergroten.

Meer, beter en verbinden
Maastricht is een compacte stad in een bijzonder landschap, maar wordt door burgers niet beleefd als een groene stad. De campagne ´Groen Maastricht´ schenkt aandacht aan de aanwezige natuur in en om de stad, en belicht de verschillende projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van de groenstructuur. Voorbeelden zijn de Grensmaas, de Groene Loper, het Frontenpark en het buurtpark Limmel-Nazareth. Door deelname aan diverse activiteiten worden ook burgers betrokken bij het vergroenen van Maastricht.

Maastricht groene stad
Door bestaande plannen te koppelen aan nieuwe investeringen ontstaat een samenhangend groen raamwerk. Door het aanleggen van nieuwe parken en natuurgebieden, het opwaarderen van bestaande natuur en het verbinden van deze gebieden wordt Maastricht nóg groener. Investeren in groen is goed voor de leefbaarheid en gezondheid, de sociale cohesie, de waarde van huizen gaat omhoog en de gevolgen van klimaatveranderingen kunnen worden opgevangen. Ook burgers worden betrokken bij het vergroenen van Maastricht door in projecten aandacht te vragen voor biodiversiteit en het groen houden van tuinen.

Wethouder van natuur Gerdo van Grootheest: Groen en natuur zijn belangrijk voor de gezondheid van inwoners en de kwaliteit van de leefomgeving, en het helpt bij het aanpakken van de klimaatverandering. Samen met burgers zorgen we voor een groen Maastricht!

Campagne Groen Maastricht
Maastricht trekt samen op met andere partners in de stad, zoals het CNME en het Maastricht LAB. Op de website www.maastricht.nl/groenmaastricht zijn alle investeringen en projecten in de stad terug te vinden. Daarnaast bevat de website een kalender met activiteiten die voortdurend wordt bijgewerkt met nieuwe initiatieven. Maastrichtenaren kunnen meewerken aan de campagne door deel te nemen aan de projecten en activiteiten.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet