NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

In halve eeuw ruim 60% minder vogels op het boerenland

10 sept 2012

Het aantal vogels op het boerenland is de afgelopen 50 jaar in Nederland met meer dan 60% afgenomen. In 1960 zaten er nog 1000 vogels op een vierkante kilometer, nu zijn dat er 300. Daarmee gaat het aantal boerenlandvogels in ons land harder achteruit dan in de rest van Europa. Vogelbescherming Nederland vindt de Nederlandse politiek nu krachtig moet ingrijpen.

Afgelopen juli maakte BirdLife bekend dat op het Europese boerenland het aantal vogels was gehalveerd. Nu is er ook duidelijkheid over de cijfers voor Nederland, op basis van tellingen door SOVON Vogelonderzoek Nederland. Die cijfers zijn slechter dan het Europese gemiddelde. Het aantal broedparen is in 50 jaar tijd op het platteland met gemiddeld 61-73% afgenomen, dat komt neer op 3,3 tot 5,7 miljoen vogels minder. Het meest zorgwekkend is de afname van de aantallen veldleeuwerik, patrijs en zomertortel, alle drie met meer dan 90%.

Directeur Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland: "Het is 2 voor 12. Op deze manier sterven vogelsoorten uit die je vroeger overal tegen kwam, zoals de veldleeuwerik. Toen ik nog jong was, hoorde je zijn prachtige zang de hele zomer en overal. Nu hoor je 'm nog amper. De urgentie is nu zo groot dat een nieuw kabinet dit probleem niet kan en mag laten liggen, anders verdwijnen eens algemeen voorkomende vogels uit ons land."

Dat de vogels op het boerenland het zo moeilijk hebben, komt vooral door de intensivering van de landbouw. Er is geen voedsel in de vorm van insecten die op de bloemen en kruidenveldjes afkomen en er zijn geen plekken waar de vogels kunnen schuilen. Vogelbescherming Nederland werkt op kleine schaal succesvol samen met boeren die rekening houden met vogels en laat zo zien dat er kansen zijn voor vogels. Door het aanleggen van kruidenveldjes, hogere waterstanden en het vernatten van veldjes komen verschillende soorten terug.

Directeur Fred Wouters: "Om de boerenlandvogels écht een kans te geven moeten dit soort projecten op grote schaal worden gerealiseerd en dat kan niet zonder de hulp van Den Haag."

Europa onderhandelt momenteel over een nieuw 'Gemeenschappelijk Landbouw Beleid'. Vogelbescherming vindt dat dit het moment is om landbouwsubsidies uit Brussel op een veel grotere schaal beschikbaar te stellen voor natuur op het boerenland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet