NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburg wil snelle doorstart uitvoering natuur- en waterbeleid

27 sept 2012

Om de vaart te kunnen houden in de uitvoering van het natuur- en waterbeleid in Limburg hebben GS vorige week een zogenaamde realisatiestrategie vastgesteld. Omdat het Rijk sinds eind 2010 geen geld meer beschikbaar stelt voor natuurontwikkeling heeft de Provincie manieren bedacht om toch voortvarend door te kunnen gaan met de aanleg van natuur.

"Het is best een ingewikkeld verhaal," zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. "Het Rijk geeft ons geen geld meer voor natuurontwikkeling. In plaats daarvan krijgen we het beheer over een aantal hectaren grond van het Rijk. Als we die grond verkopen, mogen we het geld dat we daarvoor krijgen zelf gebruiken voor natuurontwikkeling."

Zelf kopen
Van der Broeck wil niet alle grond tegelijk verkopen. "Dan zou je de markt verpesten, omdat er dan in één keer veel te veel grond te koop komt. Daarom willen wij van het Rijk graag de mogelijkheid om de gronden zelf te kopen. Het geld dat wij daarvoor betalen, kunnen wij dan direct inzetten voor natuurontwikkeling en dat is een goede zaak. In 2012 is voor grondaankopen nog € 5 miljoen beschikbaar, hoeveel er de komende jaren beschikbaar komt, moet nog worden vastgesteld door Provinciale Staten."

Extra geld
Een andere manier waarop de Provincie geld reserveert voor natuurbeheer is door minder subsidie te geven aan organisaties zoals Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten die grond aankopen om natuurgrond van te maken. "Tot 2011 kregen zij de kosten van deze grond volledig vergoed," zegt Van der Broeck. "Nu wordt dat nog maar ongeveer 85%. De overige 15% gaat in de pot voor natuurontwikkeling."

Tot slot streeft de Provincie ernaar om de partij die het meest bij de inrichting van nieuwe natuurbetrokken is, verantwoordelijk te maken voor de uitvoering. Patrick van der Broeck: "Zo zorg je ervoor dat projecten sneller worden gerealiseerd en zo houden we voor ons natuurbeleid de vaart erin."


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet