NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bleker en Ciolos eens over vergroening Europees landbouwbeleid

24 sept 2012

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Eurocommissaris Ciolos van Landbouw en Plattelandsbeleid zijn het eens over de uitbreiding van de mogelijkheden voor vergroening van nieuwe Europese landbouwbeleid. Dat blijkt na een gesprek tussen de Eurocommissaris en de staatssecretaris.'Nederland is altijd een voorstander geweest van de ‘vergroening’ van het Europees landbouwbeleid. Ik ben blij dat Commissaris Ciolos nu meer mogelijkheden voor maatwerk omarmt.'

In het nieuwe Europese landbouwbeleid worden boeren gerichter beloond voor hun bijdrage aan klimaat, milieu, bodem- en waterkwaliteit. 30% van de inkomenssteun wordt afhankelijk van groene maatregelen. De Europese Commissie stelt voor om in de hele Europese Unie dezelfde maatregelen te treffen. Deze eenvormige maatregelen blijken voor Nederland en veel andere lidstaten lastig uit te voeren én hebben minder effect voor de verbetering van natuur en milieu dan maatregelen die bij de lokale omstandigheden passen.

Gelijkwaardige maatregelen voor vergroening
Staatssecretaris Bleker en Eurocommissaris Ciolos zijn het erover eens dat er naast de deze maatregelen gelijkwaardige maatregelen kunnen komen waarbij de Europese Commissie concrete doelen stelt waaraan groene maatregelen moeten voldoen. Die doelen worden bijvoorbeeld bepaald op basis van indicatoren zoals het vasthouden van CO2 of de vermindering van stikstof in het oppervlaktewater. Op die manier kan een lidstaat in eigen land gelijkwaardige maatregelen opstellen die passen bij lokale omstandigheden én effectiever zijn dan de nu door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen. Door doelen te stellen in plaats van maatregelen, kan elke lidstaat maatwerk leveren.

Eurocommissaris Ciolos verwelkomde het initiatief van Nederland om mee te denken over een praktische invulling van de noodzakelijke vergroening van het Europese landbouwbeleid. 'Wij zijn er niet op uit om kampioenen te bestraffen. We willen boeren stimuleren die al de goede maatregelen nemen voor water, bodem, klimaat en natuur.'

Boerencollectieven
Staatssecretaris Bleker en Commissaris Ciolos zijn het erover eens dat boerencollectieven vergroeningsmaatregelen kunnen uitvoeren. Op die manier kunnen in een groter gebied maatregelen worden getroffen die een meerwaarde hebben ten opzichte van losse maatregelen van individuele boeren.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet