NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Boeren kunnen voorsorteren op nieuw Europees landbouwbeleid

26 sept 2012

Boeren kunnen op de site www.glbcheck.nl berekenen wat het nieuwe Europese landbouwbeleid voor hun bedrijf kan betekenen. Op deze site die is gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) staat een rekenprogramma waarbij de boer zijn huidige gegevens zoals inkomenssteun en bijvoorbeeld het teeltplan kunnen invoeren. Automatisch rollen daar de gevolgen uit voor de inkomenssteun in de toekomst op basis van de huidige wetsvoorstellen van de Europese Commissie.

Plannen Europees landbouwbeleid
De plannen voor het nieuwe Europese landbouwbeleid zijn nog volop in beweging. Allereerst is er natuurlijk de vraag hoeveel Europees geld er naar het Europese landbouwbeleid gaat. Daarnaast is het van grote invloed hoe de huidige voorstellen van de Europese Commissie gaan veranderen onder invloed van de Raad van landbouwministers en het Europees Parlement. De verwachting is dat er medio volgend jaar definitief duidelijk is hoe het nieuwe Europese landbouwbeleid eruit gaat zien. Tot die tijd gaat de GLB Check uit van de huidige wetsvoorstellen van de Europese Commissie. Op het moment dat er meer vaststaat, wordt de site aangepast. Het nieuwe Europese landbouwbeleid gaat in op 1 januari 2014.

Groene maatregelen
Het is voor boeren van groot belang om na te denken over de gevolgen die het nieuwe Europese landbouwbeleid heeft voor hun eigen bedrijf. De richting van het nieuwe Europese landbouwbeleid is duidelijk: groener en per hectare. Er komt geen inkomenssteun meer op basis van wat in het verleden is geproduceerd, maar een bedrag per hectare onder de voorwaarde van enkele natuur- en milieuvoorwaarden. Daarbovenop kan een bedrag komen voor het voldoen aan nieuwe groene maatregelen. In het kader van het plattelandsbeleid kunnen dan nog vergoedingen worden gegeven voor bijvoorbeeld weidevogelbeheer, duurzame stallen en precisielandbouw.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet