NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen licht voor uitvoering zomerbedverlaging en bypass IJssel

19 september 2012

De zomerbedverlaging en de bypass bij de IJssel bij Kampen gaan door. Met deze combinatie van maatregelen worden de landelijk vastgestelde waterveiligheidsdoelstellingen voor de korte termijn gerealiseerd, daarnaast bevordert de realisatie de ruimtelijke ontwikkeling van de regio. "Ik ben blij met deze duidelijkheid voor de mensen in de regio", zegt gedeputeerde Rietkerk.

Rietkerk, voorzitter van het bestuurlijk overleg IJsseldelta-Zuid: "We kunnen nu aan de slag met de voorbereiding van de uitvoering", aldus Bert Flach projectmanager van Rijkswaterstaat. Zowel provincie als Rijkswaterstaat gaan ervan uit dat in de loop van 2014 de werkzaamheden van start gaan.

Met de beslissing onderschrijft het ministerie het voorstel van de regio om het zomerbed van de IJssel te verlagen over een kortere afstand (7 in plaats van 22 kilometer) dan eerder in de plannen was opgenomen en de bypass versneld aan te leggen. Hiermee wordt wel de vereiste benodigde waterstandsdaling gehaald, zonder dat er onacceptabele gevolgen zijn voor de drinkwatervoorziening, landbouw en natuur in de uiterwaarden zoals dat met een zomerbedverlaging van 22 km het geval zou zijn geweest.

Door de bypass in twee fasen aan te leggen kan al voor de korte termijn worden bijgedragen aan de waterveiligheidsopgave tussen Kampen en Zwolle. Als de bypass op een later moment wordt afgebouwd (fase 2) kan deze nog meer water op een veilige manier afleiden van de IJssel naar de randmeren. Door de bypass gefaseerd uit te voeren kunnen kosten worden bespaard en het zand dat vrijkomt uit de zomerbedverlaging optimaal worden benut.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet