NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen licht beperking visserij in natuurgebieden

8 okt 2012

De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de afspraken die zijn gemaakt over beperking van visserij in Natura 2000-gebieden op de Noordzee. Dit betekent dat de beperkingen voor visserij in de betrokken gebieden ook gelden voor buitenlandse vissers.

Gelijk speelveld voor alle vissers
Voor staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) was dit een essentiŽle voorwaarde voor de uitvoering van het VIBEG-akkoord. 'Dit is een belangrijke stap vooruit. Hiermee krijgen we een gelijk speelveld voor alle vissers. En het is ook goed nieuws voor de bescherming van de natuur in twee kwetsbare gebieden', aldus de staatssecretaris.

Het VIBEG-akkoord is de overeenkomst die de staatssecretaris in december 2011 heeft gesloten met het visserijbedrijfsleven en natuurbeschermingsorganisaties. VIBEG staat voor Visserij In Beschermde Gebieden.

VIBEG-akkoord
Het akkoord heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden de Noordzeekustzone van Bergen (Noord-Holland) tot Rottum en de Vlakte van de Raan in de zuidwestelijke delta tegen de grens met BelgiŽ aan. Met het VIBEG-akkoord wordt 25% van het gebied Noordzeekustzone verboden voor bodemomwoelende boomkorvisserij. In 2016 wordt dat voor beide gebieden een totaalverbod. Ook de garnalenvisserij wordt ingeperkt. In de Vlakte van de Raan zullen maatregelen worden genomen na onderzoek en overleg met betrokken partijen. Het akkoord is ondertekend door de Stichting de Noordzee, Natuurmonumenten, WNF, de Waddenvereniging, Productschap Vis, Visned, Vissersbond en het ministerie van EL&I.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet